Torv är bra på att absorbera miljögifter. Det upptäckte Yuliya Kalmykova, doktorand på Chalmers när hon gjorde sitt examensarbete i miljöteknik. Nu har hon fått Renovas miljöstipendium på 100.000 kronor för fortsatta studier av hur torv kan fungera som filter för förorenat lakvatten.

Bara i Sverige finns det 30.000 områden där marken är så förorenad att det finns risk för att farliga ämnen läcker ut i grundvattnet. Den vanligaste saneringsmetoden är att forsla bort stora jordmassor som sedan behandlas med dyra och inte alltid så miljövänliga metoder.

Effektivt naturligt material

– Att använda ett naturligt material som filter vid reningen av lakvattnet skulle kunna vara minst lika effektivt, säger Yuliya Kalmykova.

På fredagen tar hon emot Renovas miljöstipendium på 100.000 kronor för sin fortsatta forskning om hur torv kan användas som filter. Hon ska fördjupa kunskaperna om torvens absorptionsförmåga på olika slags miljögifter. Dessutom ska hon utveckla möjligheterna att rena jordarna på plats – en metod som både är miljövänlig och billig.

Stipendiepengarna ska framförallt användas till tester i större skala, både i laboratorium och ute i fält. Syftet är att få fram underlag förprojektering och drift av torvfilter i större skala.

Kommer från Ukraina

Yuliya Kalmykova, 25, har en Bachelorexamen i miljökemi från Ukraina. För ett par år sedan kom hon till Göteborg och Chalmers för att studera på Masterprogrammet i miljökemi. Idag är hon doktorand inom FRIST kompetenscentrum (Forum for Risk Investigation and Soil Treatment) vid Chalmers tekniska högskola.

Renovas miljöstipendium delas ut för fjärde året i rad. Stipendiet ska stimulera forskning inom miljöområdet.