Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-02-26]

Mindre mat och mer plast visar koll av göteborgarnas soppåsar

Förra årets plockanalys visade att matsvinnet minskat något, medan andelen plastförpackningar i restavfallet ökat.

Analys vartannat år. Soppåsar från 10 000 hushåll har öppnats av Kretslopp och vatten, som sedan analyserat innehållet. Resultatet visar att två av tre påsar innehåller annat än det som ska vara där – det vill säga avfall som ska till förbränning.

37 procent av göteborgarnas soppåsar består av förpackningar och tidningar – trots att det i Sverige är lag på att just detta avfall ska sorteras ut för materialåtervinning. I övrigt består det felaktiga innehållet i soppåsarna av matavfall (26 procent), trädgårdsavfall (tre procent) och lite elektronik och farligt avfall (0,45 procent). Inget av detta hör hemma i restavfallet.

– När det gäller avfall är det alltid bäst att minska det, men det som ändå uppstår ska sorteras. Plast-, papper-, metall- och glasförpackningar ska återvinnas och bli nytt material för att spara råvara och energi. Vi svenskar ligger i topp när det gäller sortering, men ändå är det mycket som slängs fel, säger Mia Carlevi på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

Matsvinnet har minskat med sju procentenheter
Kretslopp och vatten gör en sådan här så kallad plockanalys av göteborgarnas sopor vartannat år.

– Det som är glädjande är att göteborgarnas onödiga matsvinn minskat med sju procentenheter sedan 2016 års plockanalys. Vi vill ha in matavfall för att göra biogas och biogödsel, men miljömässigt det är tio gånger bättre att äta upp maten. Därför vill vi bara ha skal, rens, kaffesump och dylikt i matavfallspåsarna.

Även annat material bör sorteras ut: farligt avfall, elektronik, batterier, läkemedel och så vidare. Dels för att ta hand om skadliga ämnen, dels för materialåtervinning.

Sedan tidigare vet man att möjlighet till sortering nära bostaden ökar utsorteringen. 2021 vill regeringen att 60 procent av alla hus ska ha fastighetsnära insamling, det vill säg möjlighet att sortera de vanligaste materialen – förpackningar och tidningar – i fastigheten.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling