Spring Munkebäcksvarvet för Etiopiens unga kvinnor! Onsdagen den 15 september är det dags för Munkebäcksvarvet, där både unga och gamla brukar springa, gå, cykla eller kanske till och med åka inlines. Men det är inte så många som vet varför loppet går av stapeln varje år.

Fistulasjukhuset är ett sjukhus för unga förlossnings- skadade kvinnor i Etiopien. Där kan de få hjälp som de inte kan få någon annanstans.

Utan den här hjälpen blir kvinnorna, som ofta är väldigt unga (kvinnorna i Etiopen får ofta barn redan i tidiga tonåren) utstötta och ensamma.

Blir utstötta av familjen

Det som händer med dessa kvinnor är att deras underliv går sönder, för de är så undernärda och deras bäcken därför ganska litet, och de kan då inte föda fram sitt barn.

När underlivet går sönder så kommer avföring och urin ut så att kvinnorna inte själva har någon kontroll över det och då bildas självklart en förfärlig stank och kvinnorna blir då utstötta av sin familj. Dessutom har de just förlorat sitt första barn.

Det är här MINF kommer in i bilden. MINF som står för Munkebäckgymnasiets Internationella Förening och är en förening som har funnits på skolan sedan 1985. De stödjer Fistula sjukhuset och betalar bland annat läkarlöner.

Efter hjälpen på Fistulasjukhuset blir kvinnorna helt återställda och kan i nästan alla fall få barn på nytt. Då blir de åter mottagna av sin familj. De händer ofta att kvinnorna som har varit patienter på Fistulasjukhuset nu utbildar sig och börjar jobba där för att kunna hjälpa andra kvinnor i samma situation.

Start och mål på Munkebäckstorget

Pengarna som man betalar för loppet går till Fistula- sjukhuset. Starten går mellan 12 – 14 och kostar endast tjugo kronor för skolungdomar och barn och femtio kronor för vuxna. Ju fler varv desto mer pengar går till MINF: s kassa, eftersom varje varv är sponsrat med några kronor av olika företag.

Företag får sponsra med en summa på minst 500 kronor eller med 50 öre per tillryggalagd kilometer och person eller valfritt belopp.

Banan är fem kilometer lång och man kan springa den flera gånger. Förra året deltog rekordmånga (1 200) människor som tillsammans sprang 704 mil och drog in 64.000 kronor till sjukhuset. Den summan räcker till operation för cirka 50 förlossningsskadade kvinnor! Vi hoppas att även i år kunna hjälpa kvinnorna.

Efter varje varv anmäler man sig till sekretariatet som finns på plats. Men förutom loppet kommer det även att finnas ett litet café där man kan fika. På plats finns också en loppmarknad där man kan köpa sig småsaker för en billig krona. Tänk på att det lilla gör mycket!

Fler välkomna att engagera sig

Du kan också hjälpa kvinnorna på Fistula sjukhuset genom att bli medlem i MINF. Det kostar 20 kronor för studerande och 50 kronor för vuxna. Man behöver inte gå på Munkebäck för att kunna vara medlem i MINF. Du behöver inte jobba aktivt i MINF men du är mycket välkommen att engagera dig!

Man kan även bli fadder i MINF:s fadderbarnsprojekt. Då kostar detta 900 kronor om året och man gör en rejäl insats för ett fadderbarn. Sex elever och deras lärare ska nu till hösten åka ner till Etiopien för att besöka barnhemmet och Fistulasjukhuset. Man kan också gå in på MINF: s nya hemsida om man vill veta mer (se länken nedan)

Linnea Hansson
SPMP3A
Munkebäcksgymnasiet

http://www.munkeback.educ.goteborg.se/
6726.jpg

Under vinjetten ”Mitt Göteborg” skriver elever från Munkebäcks- gymnasiets och Studiums medie- och kommunikationsutbildningar.
Dessa skribenter har stor frihet vad gäller ämnesval och upplägg på artiklarna. Materialet är fristående från nättidningen Vårt Göteborgs nyhetsinnehåll.