Behöver spara energi. Det händer mycket i Göteborg inför julen och många uppskattar belysningen. Den tänds även i år, men med en del förändringar för att spara energi. Årets säsong bjuder ändå på några nyheter från stadens sida, till exempel i Rosenlund och bakom Stora teatern.

Det är många olika aktörer som ser till att vinterbelysning och utsmyckning sätts upp i Göteborg. Till exempel Göteborgs Stad, fastighetsägare, hotell, handel och cityföreningar.

– Vi hade vårt första möte med olika aktörer inom staden och destinationen inför julen redan i mars, då pratade inte så många om energikris. Däremot såg spelplanen helt annorlunda ut på mötet i augusti, då var frågan högaktuell, säger Helena Lindqvist, tillförordnad marknads- och kommunikationschef på Göteborg & Co.

Alla är engagerade

Aktörerna är väldigt engagerade och har tittat mycket på var de kan göra skillnad när det kommer till energibesparing, belysningen är en del av det. Majoriteten av all vinterbelysning består av LED-lampor vilket drar relativt lite el.

– Aktörerna är måna om att göra rätt och oavsett hur man gör så finns det mycket synpunkter. Belysningen är också viktig ur trygghetssynpunkt under den mörka årstiden.

Olika val

Det är olika hur aktörerna valt att göra med årets vinterbelysning. Väldigt många har valt att sätta upp den belysning de haft planerat sedan tidigare. En del av dem som haft idéer om att utveckla sin belysning har beslutat att vänta till kommande år.

– Många ser också över vilka tider på dygnet belysningen är tänd, vissa har valt att sätta upp belysningen lite senare och väljer att ta ner den tidigare än vanligt.

Eniga om balans

Frågan om belysning har diskuterats i stora konstellationer i staden och Helena Lindqvist konstaterar att alla varit eniga om att det måste vara en balans.

– Vi behöver hantera hela energiutmaningen med respekt givetvis och naturligtvis följer vi de rekommendationer som kommer från staden. Men det är en viktig period och vi har ett uppdrag att erbjuda en trygg, säker och attraktiv destination.

Nya satsningar

Göteborgs Stad har några nya satsningar i år från trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Dit hör Sätt färg på Rosenlund som är en interaktiv ljusinstallation där besökaren kan måla med en ljuskälla, till exempel en mobiltelefon eller en ficklampa. Det blir belysta träd på Charles Felix Lindbergs plats, i Bältesspännarparken och en giraff bakom Stora teatern.

Göteborg & Co har i uppdrag att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det sker genom att ha en samordnande roll och marknadsföra och kommunicera det som händer i destinationen, däribland Julstaden Göteborg.