"Kopparmärra", statyn på Kungsportsplatsen, är en känd mötesplats bland göteborgarna. Namnet Kopparmärra är göteborgarnas eget namn på statyn, vilket passar bra. Den föreställer Karl IX på en hingst (nej, det är ingen märr...), och hela skulpturen är gjort av 88 procent koppar.

Vi tycker att statyn är ståtlig och vacker. Den är så detaljerad och välgjord. Man kan riktigt se hur de ska ut och kriga, på hästens hållning och onda blick, på kungens ansiktsuttryck och utrustning. Det vi första tänker på är blodig strid, makt, hämnd och krig. Att de ska ut och försvara sitt land och ge allt.

Militären och överstelöjtnanten Albert Fredrik Jacobsson var initiativtagare till statyn. Med sin idé om en staty reste han till Stockholm för att diskutera med professor John Börjesson, som lovade att göra ett förslag, och ett par månader senare kom det två skisser till Göteborg, en fotstaty och en ryttarstaty. Stadens ledande män och konstkännare bjöds in till en utställning av förslagen på Valand.

Visst tyckte de att Jacobssons förslag var bra men tiden var inte mogen, sa de. Men Jacobsson var envis och stod på sig. Den 18 maj 1900 bad han om göteborgarnas stöd, och tre månader senare hade han fått ihop tillräckligt med pengar för att göra ryttarstatyn. Gjutningen gjordes hos firman Otto Meyers Konst-, Metall- och Zinkgjuteri i Stockholm. I november 1903 var själva statyn färdiggjuten och skickades till Göteborg i juli 1904, färdig för invigning.

Men varför står nu Karl IX som staty?

Det var han som grundade en ”föregångare” till Göteborg, den första stadsbildningen som fick namnet Göteborg och som låg på Hisingen, strax öster om nuvarande Älvsborgsbrons Hisingsfäste, dagens Färjenäs. Efter några decennier förstördes detta första Göteborg av stridslystna danskar. Karl IX var den första svenska konung som insåg betydelsen av en bosättning vid Västerhavet.
Kopparmärra har stått på sin nuvarande plats sedan början av 1936. Året innan beslutades det att den skulle flyttas på grund av den tätnande trafiken – då stod den mitt i gatan där Östra Hamngatan mynnar ut i Kungsportsplatsen. Där invigdes Kopparmärra den 7 september 1904 av Oscar II tillsammans med konstnären och tusentals göteborgare.

På postamentet (det som hästen står på) finns även två citat av Karl IX som lyder:

”Åhr 1607 then 21 augusti underskreff iagh Götheborgs previlegier Gudh alsmechtigh latte var skett Gudh till äre och pris och thette landh och konunge Rike till gagn och goda. Amen.”

Detta citat är hämtat ur Karl IX:s kalender:

”Ändock Gudh alznechtig är allene then som sitt helge Evangelii Sanning Szåsom och Wedzligit Regemente skickar och widh macht holler. Szå hafwer dock, uthan Beröm tilseigende Gudh så täckts och behagedt på någon tidh och härtill att bruka sin person till sitt redskap”

Från en minnessedel från kungen till hans hovpredikant.

Karl IX 1550–1611, regent 1599–1611

Karl föddes den 4 oktober 1550 och var yngst av Gustav Vasas tre söner. Hans mamma hette Margareta Leijonhufvud. Hon dog när han bara var ett år gammal. Som alla kungasöner fick Karl en uppfostran som skulle göra honom till en duktig krigare. Han var bara femton år när han deltog i striden om Varbergs fästning. Han hjälpte även sin storebror Erik XIV att ta Danmark från danskarna. Fast Karl hade fått ett eget hertigdöme och grundat ett par städer var det framför allt en sak han ville – han ville bli kung. När Karls äldre bror Johan dog – och Johans son Sigismund skulle krönas till kung – tog Karl sin chans. Han hade skaffat sig många anhängare och i slaget vid Stångebro besegrade Karl Sigismund. År 1607 kröntes Karl till kung. Det var inget fridfullt kungadöme han tog över. Karl dog 1611, 61 år gammal, och lämnade ett rike med krig på tre fronter till sin 16-årige son Gustav Adolf.
Karl IX:s valspråk: Gud är min tröst!

Text: och Josefine Spikh
Munkebäcksgymnasiet, Göteborgs mediegymnasium

Under vinjetten ”Mitt Göteborg” skriver elever från Munkebäcks- gymnasiets och Studiums medie- och kommunikationsutbildningar.
Dessa skribenter har stor frihet vad gäller ämnesval och upplägg på artiklarna. Materialet är fristående från nättidningen Vårt Göteborgs nyhetsinnehåll.