Näringsministern Leif Pagrotsky, som även har varit en före detta elev på Munkebäcksgymnasiet, var på besök på Munkebäcksgymnasiet i veckan som gick. Han pratade bland annat om EMU, berättade om vad han gör i sitt yrke och svarade på frågor som eleverna fick ställa.

En mycket jordnära Pagrotsky inledde med att tala om för alla elever vilka uppgifter han har som näringsminister.

– Mina uppgifter är att främja näringslivet, se till att det blir bättre. Jag får förbereda förslag, hålla koll på importhandeln och transportnäringen. Göteborg har uppstått som en viktig handelsstad för importen, sa Leif Pagrotsky.

Pagrotsky sa även att ekonomin har mattats. Det har blivit svårt att genomföra förbättringar och arbetslösheten ökar.

Sin syn på EMU

I frågan om nej till EMU svarade han så här:

– Jag är inte övertygad om att de risker jag ser med anslutning står i proportion till fördelarna, och fördelarna är små. Jag vill avvakta och se. Ett nej behöver inte nödvändigtvis vara för alltid. Jag vill inte ta risken nu, sa Pagrotsky.

– Det är inte så viktigt om vi får euron eller inte med tanke på att vi driver handel med andra länder. Bland annat Ryssland, Indien och Kina är bundna till dollarn. Så vi kommer ändå att få fortsätta handla med dollarn.

Mer pressad världshandel

– Efter terrorattacken mot USA den 11 september så har ekonomin blivit mer osäker och instabil, vilket har inneburit att länder och världshandeln har blivit mer pressad. Sveriges tillväxt har gått ner och det skapas färre jobb. Man kan inte säga att det går varken bra eller dåligt för Sverige, man kan säga att det går hyggligt.

– Under 90-talet krävdes det mycket för att lösa ekonomin i Sverige, finanserna krävde uppoffringar från kommuner, skolor och människor. Vi fick använda den offentliga sektorn för att jämna ut, sa Pagrotsky.

– Men våra bra och duktiga företag agerade på ett starkt sätt. De förändrade sitt sätt att arbeta, anpassade sig till nya förhållanden. Företagen vidgade sina vyer, etablerade sig och skaffade nya kunder i andra delar av världen. De länder där vi ökade vår export är Iran, Turkiet, Indien, Ryssland och Sydkorea, sa Pagrotsky..

Inte beroende av Europa

I sitt tydliga inledningsanförande sa Pagrotsky:

– Tyskland har just nu en dålig ekonomi, vår handel med Tyskland har minskat. Det finns nya, stora marknader. Vi behöver inte vara beroende av Europa.

– Vi måste handla inom tillväxtområdena vilket är tjänster, till exempel information, reklam, musik, bank- och designtjänster. Marknadsföringen måste vara bra för att få sålt nåt. Vi har mycket kvar att göra och måste jobba hårt.

Fotobok från eleverna

Innan Leif Pagrotsky lämnade Munkebäck fick ta emot en fotobok, som Munkebäcksgymnasiet gett ut. Den innehåller fotografier, som är tagna av elever från hela Sverige. Näringsministern fick också en t-shirt, som ett litet tack för att han kom på besök.

Martina Asparusova
mp3t, Munkebäcksgymnasiet

http://www.munkeback.educ.goteborg.se/
14BE.jpg

Under vinjetten ”Mitt Göteborg” skriver elever från Munkebäcks- gymnasiets och Studiums medie- och kommunikationsutbildningar.
Dessa skribenter har stor frihet vad gäller ämnesval och upplägg på artiklarna. Materialet är fristående från nättidningen Vårt Göteborgs nyhetsinnehåll.