”Varje dag drabbas 14 000 människor i världen av HIV. Lägg den siffran till de 42 miljoner som redan smittats och du får en obehagligt hög siffra.” I Afrika som är det värst drabbade landet har en myt snabbt spridit sig som lyder: ”Om du ligger med en oskuld eller ett ungt barn, blir du frisk.” Detta får till följd att tusentals unga, till och med tvååriga barn våldtas av HIV-smittade män”. Så här löd inledningen av forumteatern Det syns inte som just nu spelas på Stadsmuseet.

Teatern är en del av utställningen Tio saker du bör veta om hiv. Utställningen tar upp tio informationspunkter om HIV, som teatern sedan iscensätter som olika scenarion som kan inträffa runt i kring HIV och könssjukdomar.

– Från början tyckte vi det var lite pinsamt att stå och prata om sex så här med varandra, men nu gör vi det så lätt, säger Agneta Ekstrand Arpi som är lärare i ämnet scenisk gestaltning.

Unga är dåliga kondomanvändare

Antalet unga människor som smittas av klamydia ökar ständigt. Denna uppgift ger oss också en annan information, att unga människor är dåliga kondomanvändare. Av fem stycken personer som haft sitt första samlag är det tre personer som använde kondom.

Orsaken till att de andra två inte använde sig av kondom är givetvis olika men teatern tog upp orsaker som pinsamhet, osäkerhet, missförstånd och att det hela gick så fort så diskussionen eller tanken på kondom aldrig kom på tal.

Utsätter sig för stora risker

Två tjejer spelar upp en scen där den ena tjejen precis haft sex med sin nya kille och ska nu berätta detta för sin bästa kompis. Efter de intima detaljerna som tjejen delat med sig av till sin kompis säger kompisen ”Du skyddade dig väl” och till svar får hon ”Nej, men herre gud vi har ju känt varandra i två veckor”.

5B24.jpgDet här är också en orsak till icke användandet av kondom, man tror man kan gå i god för att partnern är frisk. Bortsett från risken att bli med barn så har den här tjejen utsatt sig för stora risker.

”Händer inte oss”

Många av oss som satt i publiken kände nog till viss del att det händer inte oss! Jag tycker att de tolv skådespelarna och Agneta lyckades engagera oss på ett bra sätt och känna oss delaktiga i det som hände på scen.

Publiken fick ge råd till skådespelarna om hur de skulle lösa svåra situationer och vi fick frågor om hur vi skulle reagerat i samma situation. Statisk visar på dålig kondomanvändning och teatern visar ångesten dagen efter för att man just inte använde kondom. Båda har rätt, och slutsatsen måste bli: tänk efter före!

Dålig kunskap om smittvägarna

Att vara smittad av HIV är definitivt inte lätt, först kampen för att få sig själv att acceptera och sedan sina vänner. Man tror att man blir lämnad av dem den dagen då man berättar och tyvärr finns risken.

512C.jpg
Det är mycket på grund av den dåliga kunskap människor i allmänhet har om HIV:s smittvägar. Det här tar teatern upp på ett mycket bra sätt. En kille få berätta för sina vänner att han är HIV positiv och sedan får man höra vännernas tankar.

Försiktighet skyddar

Det finns ingen som helst risk att bli smittad av en kram, handslag, toaletter och så vidare. Viruset kan bara överföras sexuellt och genom infekterat blod, vilket medför att användandet av samma tandborste kan ge HIV.

Övriga smittvägar kan vara, oskyddat sex, blodtransfusioner med smittat blod, från mor till barn vid amning och graviditet, genom infekterade injiceringssprutor. Enbart genom att iaktta normal försiktighet kan man skydda sig mot HIV.

Agneta avslutar med att uppmana alla att ta sitt ansvar i denna viktiga fråga och säger till sist:

– Det viktigaste i allt är kärleken.

Frida Hellström Jellbo
Munkebäcksgymnasiet

Utställning på Stadsmuseet ska göra unga uppmärksamma på HIV

2BA4_2.jpgVarje månad upptäcks i Sverige fyra till fem nya fall av HIV. De flesta har fått viruset utomlands. Det är fyra av 10 000 människor som idag är smittade av HIV i Sverige. Totalt lever 42 miljoner människor med HIV i världen. I södra Afrika ligger Botswana som är världens av HIV värst drabbade land, där är 36 % av befolkningen smittad.

Det dröjde ända fram till 1984 innan man kunde påvisa att det var ett virus som orakade aids (den sjukdom man så småningom utvecklar om man bär på HIV-virus). Det är det här heta ämnet som utställningen ”Tio saker du bör veta om hiv” på stadsmuseet handlar om.

HIV och Aids är sjukdomar som behöver uppmärksamhet och kunskap. Det finns mycket fördomar och myter, många tankar och idéer kring HIV. Utställningen är resultatet av elever på Munkebäcksgymnasiets arbete i olika ämnen.

Utställningen resultat av skolarbete

Hösten 2002 gjorde tre elever förslag till informationskampanjer om HIV/aids. I år utvecklade och färdigställde Louise Johansson, Sofia Feldt och Hannes Grundvall förslagen de tidigare eleverna tagit fram och slutprodukten blev den nu färdiga utställningen på Stadsmuseet.

– Meningen med utställningen är att försöka göra människor uppmärksamma på ämnet, på ett enkelt sätt, som de kan ta till sig, berättar två av eleverna bakom utställningen, Sofia och Louise.

Utställningen riktar sig främst till unga människor, det är de som är i behov av den förebyggande informationen. Det är genom att informera dem om riskerna man kan starta arbetet med att minska antalet HIV-fall.

Broschyr och webbsida

Utställningen är uppbyggd kring en broschyr som eleverna gjort om HIV och Aids. Broschyren tar upp tio olika punkter om ämnet. ”Det är en informationsguide som berör dig” som eleverna själva uttrycker det.

Broschyren tar bland annat upp fördomar som finns om HIV. En fördom som broschyren och utställningen vill slå hål på är att det syns utanpå; det syns inte utanpå om du har HIV! Broschyren finns även på webben, www.tiohiv.nu.

Teater- och filmvisning

På utställningen visas filmer och teater, även detta gjort av Munkebäckseleverna själva. Teatern har satts upp i ämnet scenisk gestaltning där man tagit upp kampanjens tema i form av forumteater med iscensatta situationer som kan uppstå när någon blivit smittad av HIV eller någon annan könssjukdom.

Frida Hellström Jellbo
Munkebäcksgymnasiet

http://www.munkeback.educ.goteborg.se/
7BDA.jpg

Fotnot:
Teaterföreställningen ges igen två gånger på onsdag den 26 november klockan 10 och klockan 11.30 på museitorget, direkt till höger när du kommer in på Stadsmuseet på Norra Hamngatan.

Utställningen finns kvar till och med den 27 november.

A5E_2.jpg
Foto: Anja Sjögren

Under vinjetten ”Mitt Göteborg” skriver elever från Munkebäcks- gymnasiets och Studiums medie- och kommunikationsutbildningar.
Dessa skribenter har stor frihet vad gäller ämnesval och upplägg på artiklarna. Materialet är fristående från nättidningen Vårt Göteborgs nyhetsinnehåll.