Samarbete med BRG Business Region Göteborg, BRG, har tecknat avtalsförklaring med grundarna av ett nytt nav för gods och logistik, Link40. Det kan få stor betydelse för att realisera utsläppsfria lösningar. Link40 beräknas ge 1000 nya jobb.

Stadsutvecklaren Next step group AB och Fastighets AB Balder ska skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar vid Bårhultsmotet i Härryda kommun.

Målet är att samla regionens mest framstående aktörer inom näringsliv, akademi och transportsektor. Tillsammans ska de underlätta för både branschen och samhället att ställa om till en mer hållbar gods- och logistiksektor, både regionalt, nationellt och globalt.

– Göteborg har utsetts till Sveriges bästa logistikregion mer än 20 år i rad och genom Link40 befäster vi positionen. Här ska vi erbjuda de bästa förutsättningarna för att utveckla det regionala näringslivet men också hela den svenska logistiksektorn, säger Jacob Torell, vd Next Step Group.

Tecknat en avsiktsförklaring

Grundarna av Link40 har tecknat en avsiktsförklaring med Business Region Göteborg.

– Balders och Next Step Groups gemensamma satsning är strategiskt rätt och helt i linje med ambitionerna inom Gothenburg Green City Zone. Vi behöver skapa regionala och lokala omlastningsnav för att transporter till och från storstaden ska kunna effektiviseras och ske med utsläppsfria fordon. Köerna och trafiken inne i staden behöver minska, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Planerad byggstart är i slutet av 2023.