Fullt stöd till näringslivet i strategiskt program. Näringslivet ska få fullt stöd från Göteborgs Stad med målet att skapa 120 000 nya jobb fram till 2035. Det är innebörden i det näringslivsstrategiska program för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag som lanseras på fredagen på ett stort möte för stadens förvaltnings- och bolagschefer.

Göteborgsregionen ska bli en av världens mest nytänkande regioner står det också i programmets målbild.

– Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program kommer att vara en grundbult för att staden ska kunna leva upp till förväntningarna i det utvecklingssprång vi står i, säger stadsdirektör Eva Hessman.

Bred politisk enighet
Ett enigt kommunfullmäktige antog programmet våras och det gäller från i år och ända fram till 2035. Det innehåller strategier för kompetensförsörjning, företagsklimat, markberedskap och infrastruktur.

Arbetet hålls ihop av Business Region Göteborg och ett 20-tal organisationer har delansvar för att målen i programmet uppfylls.

– En sammanhållen strategi för att skapa bättre förutsättningar för företagande är avgörande för att vi ska klara välfärden. Arbetet med att ta fram handlingsplaner för programmet är nu påbörjat och vi ser ett stort engagemang för frågan i staden, säger Pia Areblad, ansvarig det näringslivsstrategiska programmet på Business Region Göteborg.

Har föregåtts av flera dialogmöten

På fredagens förvaltnings- och bolagschefsmöte medverkar också Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, Monica Crusner som är ordförande Företagarna, Paul Welander, senior vice president på Volvo Cars samt Malin Persson som sitter i styrelserna för bland annat Getinge, Hexatronic och Universeum. De representerar några av de företag och organisationer som deltagit i en rad dialogmöten inför framtagandet av det näringslivsstrategiska programmet.