Göteborgs Hamn noterade en tioprocentig ökning av mängden lossat och lastat gods under 2006. Totalt omsattes 40,7 miljoner ton. Containertrafiken ökade med fyra procent – sammanlagt 820.000 så kallade TEU-containers passerade Göteborg. 328.000 bilar importerades eller exporterades, vilket är åtta procent mer än 2005.

En stor del av ökningen står oljetransporterna för. 20,6 miljoner ton olja passerade oljehamnen under förra året och därmed slogs ett 32 år gammalt rekord. Det var också en ökning med sex procent jämfört med 2005.

Fotnot:
TEU står för ”twenty-foot equivalent unit” och är ett standardmått för containrar.