Miljöföretagen i Västsverige går stadigt framåt. Det visar en ny studie som konsultföretaget Evidens genomfört på uppdrag av Business Region Göteborg. Både företagens omsättning och antalet nyanställningar har ökat kraftigt det senaste året.

Studien omfattar sammanlagt 63 små och mellanstora miljöföretag i Västsverige. Resultatet visar att omsättningen ökade för samtliga företag och att 90 procent av företagen nyanställde under 2007. I fyra av tio företag steg omsättningen med mer än 20 procent.

Företagen i undersökningen är alla aktiva inom Ecoex, ett projekt med syfte att få ut västsvenska miljöföretag på exportmarknader. Projektledare är Business Region Göteborg.

Klimatsmarta lösningar på export

Av rapporten, som även utvärderar Ecoex, framgår att exportprojektet redan har bidragit till exportaffärer till ett värde av drygt 65 miljoner kronor.

− Exportaffärer är ett viktigt medel för att föra ut klimatsmarta lösningar till en global marknad, säger Lennart Olausson, vd på Business Region Göteborg.