Återhämtningen i ekonomin avspeglar sig nu också på godsvolymerna i Göteborgs hamn. 44 miljoner ton gods hanterades förra året, en ökning med elva procent jämfört med året dessförinnan. Största ökningen noteras i skeppningen av fordon – 233 200 fordon är 48 procent mer än 2009.

Containertrafiken slog nytt rekord – total passerade 880 000 20-fotscontainrar – en ökning med åtta procent. Även oljehanteringen slog rekord med en åttaprocentig ökning.

Trots de goda siffrorna har dock ro-ro-trafiken och fordonsvolymerna en bit kvar innan de kommer upp i de nivåer som noterades före finanskrisen.