73 miljoner plus trots regnig sommar. En sommar som regnade bort, inga stora nya attraktioner och oförändrade priser. Trots dåliga förutsättningar blev 2012 ett av de bästa åren någonsin för Lisebergskoncernen.

Det blöta sommarvädret bidrog till att Liseberg tappade gäster förra året. Totalt hade nöjesparken 2,8 miljoner besökare vilket är en minskning med fyra procent jämfört med 2011.

Ingen höjning av priserna
– Vi hade inga stora attraktionsnyheter, vi frös entré- och åkpriserna och vi lämnade över momssänkningen på restaurangerna till gästerna. Liseberg har normalt en ganska liten rörelsemarginal, och eftersom kostnaderna för löner och inköp per automatik ökar med 20-25 miljoner, ställdes det stora krav på vår kostnadsstyrning, säger Andreas Andersen, koncernchef och vd för moderbolaget Liseberg AB.

Vinst trots dåliga förutsättningar
Trots att förväntningarna inför året var lågt ställda visar samtliga delar av verksamheten – moderbolaget och de tre dotterbolagen – goda resultat. Hela koncernen redovisar en vinst på 73,6 miljoner kronor 2012. Den totala omsättningen hamnade på 974 miljoner.

Under 2012 och 2013 avvecklar Liseberg sin verksamhet vid Lilla Bommen. För 2012 innebar det en positiv påverkan på resultatet med nio miljoner kronor.

Investerar i ny berg- och dalbana
Av vinsten går 19,8 miljoner tillbaka till Göteborgs stad och resten återinvesteras i bolaget. Till premiären 2013 investerar Liseberg 200 miljoner i ett nytt barnområde och inför 2014 satsar man 195 miljoner på den nya berg- och dalbanan Helix – den enskilt största attraktionssatsningen någonsin.