Prisad företagsrådgivning. Flerspråkiga företagsrådgivningen One stop future shop har haft över 400 deltagare och 23 nya företag har startats på Hisingen sedan verksamheten drog igång i april förra året. ”Det har varit ett stort inflöde direkt från start”, säger Daniela Ölmunger, projektledare.

– Vi har nästan inte hunnit med att fylla det behov som finns. Totalt har vi haft 202 individuella företagsrådgivningar – och om vi ser till hela Göteborgsregionen har 56 företag startats bland deltagarna, fortsätter Daniela Ölmunger.
Flerspråkig rådgivning

5400.jpg
EU-projektet One Stop Future Shop erbjuder flerspråkig företagsrådgivning i Biskopsgården och har startats av de tre stadsdelarna på Hisingen, i samverkan med bland andra Business Region Göteborg och Röda Korset.

– Under 2017 lägger vi ytterligare fokus på att nå de som står längre ifrån det mer etablerade starta eget-stödet. I år kommer vi bland annat att fortsätta utveckla vår matinkubator, och snabbspåret för nyanlända entreprenörer växlar upp, säger Daniela Ölmunger.

Olika sorters företag
Hisingsföretag som startats under 2017 efter kontakt med One Shop Future Stop är bland annat en second hand-butik, en digital hemläkarjour och ett smyckesföretag.