Mål för EU-projekt uppnått med råge. På två och ett halvt år har 28 nya företag startats i Göteborgs nordöstra stadsdelar via BRG Business Center. Det innebär att näringslivsmålet inom EU-projektet Utveckling Nordost redan är nått.

Målet var satt till 16 nya företag från början av 2011 till slutet av 2013. Redan nu är man alltså uppe i 28 nya företag.

– Det är glädjande att vi nått och slagit målet redan nu. Men vi sänker inte takten, utan vill fortsätta bidra till många flera nya och hållbara företag i nordöstra Göteborg, säger Pär Abrahamsson, näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg.

De nya företagen har startats efter att entreprenörerna har fått individanpassad vägledning av BRG Business Center eller en kulturinkubator.

Mest tjänsteföretag
– Det kan betyda som mest tre-fyra timslånga möten, beroende på hur långt man kommit med affärsidé och affärsplan, säger Pär Abrahamsson.

De 28 nya företagen finns framför allt inom tjänstesektorn: lokalvård, bilservice, snickeri, byggföretag, organisationskonsult, översättning och tolkverksamhet, till exempel.

De allra flesta av de nya företagen, 25 stycken, har vägletts av BRG Business Center medan tre har startats via en kulturinkubator inom EU-projektet.

– Eftersom de är nystartade ser vi dem som enmansföretagare i inledningsskedet. Men på sikt är förstås förhoppningen att de ska kunna anställa, säger Pär Abrahamsson.

Advokater och chips
Han presenterade siffrorna vid ett seminarium i Gårdsten på måndagskvällen, där landshövding Lars Bäckström var invigningstalare. Seminariet handlade om strategisk kompetensförsörjning: Hur kan näringsliv och utbildning tillsammans säkra framtidens arbetskraft?

Här presenterades flera konkreta exempel på samarbete mellan företag och utbildningar, med representanter för Vinge advokatbyrå, Estrella, Angeredsgymnasiet, Folkhögskolan i Angered, Swedbank och förstudien Lärandets torg i Hammarkullen.

– Tanken är att få en diskussion om hur företag och utbildningsverksamhet kan samarbeta för att skapa jobb tillsammans och se till att vi har kompetens för framtiden. Till exempel har både Vinges advokatbyrå och Estrella haft samarbete med Angeredsgymnasier kring praktikplatser, berättar Pär Abrahamsson.

Medverkade på seminariet gjorde bland annat också Estrellas vd Carina Hanson, universitetsrektor Pam Fredman och representanter från kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden. Arrangörer var Angereds Företagarförening, företagareföreningen i Angereds köpcentrum och de båda kommunala bolagen Utveckling Nordost AB och Business Region Göteborg AB.