Praktik, kortvikariat och studiebesök. Pär Larshans, hållbarhetschef på hamburgerkedjan Max, tog initiativet till Angeredsutmaningen. Och hittills har ett trettiotal företag och organisationer i stadsdelen antagit hans uppmaning att bidra till jobbmöjligheter för Angeredsgymnasiets ungdomar.

– Som förortsskola och därtill riksgymnasium för rörelsehindrade har vi många elever som har extra behov av att få hjälp med jobbkontakter, säger Samuel Engelhardt, utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet.

Han gläds åt Pär Larshans initiativ att uppmana näringslivet att anta en utmaning där det handlar om att skaffa fram praktikplatser, kortvikariat, studiebesök och andra kontaktmöjligheter för skolans elever.

– Många av våra elever med invandrarbakgrund saknar ju de nätverk som är så viktiga när man söker jobb. Dessutom möter de inte sällan, precis som våra rörelsehindrade elever, fortfarande fördomar i mötet med arbetsmarknaden. Så vi uppskattar verkligen den här hjälpen från näringslivet, säger Angeredsgymnasiets rektor Patrick Gladh.

”Goda exempel för andra företag”
Vid höstens terminsstart på Angeredsgymnasiet redogjorde bland andra Vingejuristen Karin Wallman, affärsutvecklare Niklas Grimslätt på Skanska och Estrellas personalchef Mats O Persson för sina olika engagemang med att visa upp sina branscher för gymnasieungdomarna.

– De kan tjäna som mycket goda exempel för andra företag som nu vill hänga på med olika idéer för att bygga nätverk med Angereds ungdomar. Det är också roligt att se att idén med Angeredsutmaningen redan är på väg att sprida sig till andra storstäder, säger Pär Larshans.

Han har tillsammans med företrädare för Angeredsgymnasiet nyligen introducerat konceptet för kommunledningen i Stockholms Stad.