”Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg”. Hallå där, Henrik Einarsson på Business Region Göteborg. Förra veckan anordnade ni utbildningsdagen ”Förenkla helt enkelt” om hur Göteborgs Stad ska ge bättre service till företag. Företagsklimatet i Göteborg har ju fått dåliga siffror i olika mätningar de senaste åren, hur går det egentligen?

– Så är det ju och det är ju också därför som detta är en prioriterad fråga. Samtidigt kan det vara värt att fundera på vad som menas med ordet företagsklimat – det beror ju på många olika faktorer och kommunen ansvarar inte för alla.

– Däremot har vi ett särskilt ansvar när vi möter företag i deras vardag genom exempelvis myndighetsutövning. Då är det viktigt att tjänstemännen förstår näringslivet. Mål är att det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg, och det är därför vi ordnar evenemang som utbildningsdagen i fredags.

Vad hände då, då?
– Det var cirka 300 medarbetare från de 10 olika förvaltningar i staden som har flest kontakter med näringslivet. Detta var tredje gången som utbildningsdagen anordnades och vi bjöd in nya medarbetare, så att alla ska ha kunskap om hur man kan ge ett bra bemötande.

– Under dagen var det både externa och interna erfarenhetsutbyten, med exempelvis Ale kommun som har ett bra sätt att jobba med bygglov och Tranås kommun som uppmärksammats för sitt arbete med att förenkla företagens kontakter med kommunen. Internt i Göteborgs Stad berättade tillståndsenheten om hur de lyckats förbättra kundnöjdheten trots sina speciella förutsättningar.

Hur ser utvecklingen ut för företagsklimatet i staden?
– Sedan vi började göra våra så kallade Insiktsundersökningar för sju-åtta år sedan har våra siffror sakta men säkert gått uppåt, från 62 av 100 till 67 nu senast. Vad gäller bemötande och effektivitet har vi ökat ännu mer – åtta respektive nio enheter. Den 25 april kommer vi få årsresultatet för 2016, så då kommer vi veta mer. Men som det ser ut nu så fortsätter uppgången.