Antalet gäster på Göteborgs hotell och vandrarhem ökade med nästan fem procent under årets sex första månader jämfört med samma tid förra året. Främst är det turister från USA som i allt högre grad upptäcker Göteborg.

Amerikanerna stod för närmare 24.000 övernattningar på Göteborgshotellen under januari – juni, vilket är nästan 30 procent fler än förra året.

Färre tyskar och japaner

Besökarna från Finland och Italien har också ökat i antal, cirka 17 procent, medan tyskar och japaner inte hittar till staden lika ofta som förra året, utan minskar med 9-10 procent.

De svenska turisterna i Göteborg har dock blivit fler. De ökade med cirka tio procent och svarade för 681.000 av totalt 1.231.000 gästnätter under januari – juni.

Samtliga tre svenska storstäder kan glädja sig åt ett ökat antal gästnätter under första halvåret. Göteborgs ökning med 4,9 procent var lite större än Malmös (+ 4,3 procent) men mindre än Stockholms (+7,4 procent).