101.000 företag i 747 branscher. Små och medelstora företag får en viktigare roll som arbetsgivare samtidigt som antalet branscher ökar i Göteborgsregionen. Näringslivet i Göteborg har blivit mer diversifierat, visar en rapport från Business Region Göteborg.

De senaste tio åren har bredden inom Göteborgsregionens näringsliv blivit större. Det konstaterar Business Regionen som i en rapport presenterar den senaste företagsstatistiken.

I dagsläget finns 101.000 företag i Göteborgsregionen och de är verksamma i 747 olika branscher. Det innebär att 92 procent av alla branscher i landet finns representerade i regionen, en ökning med tre procentenheter jämfört med 2003.

Mindre företag växer snabbare
Samtidigt ökar de små och medelstora företagens betydelse som arbetsgivare. För tio år sedan var 23 procent av regionens sysselsatta verksamma i något av de 100 största bolagen, idag är andelen 20 procent.

– Förklaringen är att de mindre företagen växer snabbare än de stora bolagen, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi på Business Region Göteborg.

Små företag med nya innovationer har också betydelse för storföretagen. Det finns ett utbrett samspel mellan innovationsföretagen och stora företag med globala nätverk, och de små företagen har också visat sig vara bra plantskolor för nya entreprenörer.

Storföretagen viktiga för regionens utveckling
Men även storföretagen i regionen växer, antalet anställda är 1.000 fler jämfört med för tio år sedan. Tillsammans sysselsätter de stora företagen över 130.000 personer.

Enligt BRG har storföretagen stor betydelse för regionens utveckling. Deras verksamhet har spridningseffekter på den övriga ekonomin, inte minst genom att det sker omfattande forskning och utveckling inom storbolagen.

– Genom sin globala verksamhet förser storföretagen regionen med kunskap och kontaktytor som är närmast ovärderliga för regionen, säger Henrik Einarsson.