Mölndal ökade mest. Nyföretagandet i Göteborgsregionen ökade med tre procent under 2011.Mölndal visade vägen med störst ökning, medan Kungsbacka startade flest företag per invånare.

Det är Tillväxtanalys – myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser – som i sin officiella årsstatistik nu rapporterar att det under 2011 startades 8 019 nya företag i Göteborgsregionen. En ökning med tre procent jämfört med 2010.

I Mölndal har nyföretagandet varit särskilt intensivt under 2011. Där har 492 nya företag etablerat sig under det gångna året – en ökning med 15,2 procent jämfört med 2010.

– Det är glädjande att det går åt rätt håll. Vi har gjort flera lyckade satsningar de senaste åren – till exempel våra nystartskontor och den årligen återkommande Nyföretagardagen, säger Jan Carlsson som är gruppchef för Nyföretagande och Entreprenörskap på Business Region Göteborg.