Göteborg har på senare år blivit en allt populärare kryssningsdestination. Under 2010 gästade 41 fartyg med totalt 51 700 passagerare staden – och redan nu står klart att ett nytt rekord slås 2011.

Under 2000-talet har Göteborg år för år attraherat allt fler utländska kryssningsfartyg. De fem fartyg som anlöpte Göteborg 2002 kan jämföras med 41 under 2010 – och redan nu har 44 kryssningar aviserat att de vill anlöpa Göteborg under 2011.

Får besök av Lucia

– Tillsammans med Göteborg & Co har vi arbetat hårt med marknadsföringen – inte minst har vi försökt att lyfta fram julstaden, säger Cecilia Carlsson som är pressansvarig på Göteborgs Hamn.

Förra året nappade två kryssningsfartyg på möjligheten att möta Göteborg under julmånaden, och i år kommer brittiska Balmoral med cirka 1350 engelsmän ombord för att del av vinterstämningen.

– Då brukar vi se till att Lucia gästar fartyget. Det upplevs ofta som ett exotiskt inslag, säger Cecilia Carlsson.

Framgångsrikt nordiskt samarbete

Att åka på kryssning är populärare än någonsin. Besöksstatistiken ökar kraftigt på många destinationer. Det finns också en tydlig trend att allt yngre passagerare lockas av någon vecka med vilsamma dagar ombord varvade med intressanta besök i en rad städer.

Göteborg har framgångsrikt samarbetat med andra nordiska och baltiska hamnar för att attrahera fler långväga gäster.

St Petersburg, Köpenhamn, Tallinn och Stockholm toppar kryssningsstatistiken för 2010 – alla redovisar mellan 250 och 300 besök, medan däremot en tidigare populär destination som Visby förlorat många besök.

Trevligare att lägga till vid Arendal

– Visbys hamn har inte klarat att ta emot de allt större kryssningsfartygen, säger Cecilia Carlsson.

Även Göteborg tvingas se över sina hamnar för att kunna konkurrera. De fartyg som inte kommer under Älvsborgsbron har hittills lagt till vid Skandiahamnen och dess containerterminal.

– Där är det tillräckligt djupt, men passagerarna kan inte röra sig fritt. Därför hoppas vi snart istället kunna erbjuda kryssningsfartygen att lägga till vid Arendal. Där är det trevligare att promenera omkring, och dessutom lättare att komma till med både bussar och mindre båtar.

De allra flesta kryssningsfartyg som anlöper Göteborg stannar bara en dag. Trots de relativt korta besöken genererade de under 2010 tillsammans cirka 46, 5 miljoner kronor till Göteborg.