Från 2018 slutar kryssningsfartygen att lägga till i Frihamnen i och med att området börjar bebyggas med bostäder. I stället flyttar de till ett nygammalt läge – Stigbergskajen. Från 2018 slutar kryssningsfartygen att lägga till i Frihamnen i och med att området börjar bebyggas med bostäder. I stället flyttar de till ett nygammalt läge – Stigbergskajen.

Det anrika Amerikaskjulet vid Stigbergskajen i Majorna gör comeback som färjeterminal – från och med våren 2018 kommer det vara här som kryssningsfartyg lägger till när de besöker Göteborg. Huset byggdes 1912 som passagerarterminal för Svenska Amerika-Liniens Atlantångare. ”Läget är perfekt”Anledningen till att den nuvarande kryssningsterminalen i Frihamnen tas ur bruk är att området ska bebyggas med bostäder, men det nya kryssningsläget innebär också fördelar som att större fartyg kommer att kunna lägga till. – Läget är perfekt med gångavstånd till mysiga stadsdelar som Majorna, Linné och Haga, eller en kort resa med kollektivtrafik eller utflyktsbussar till centrum. Dessutom kommer mottagandet av turisterna bli genuint och av mycket hög kvalitet då vackra och anrika Amerikaskjulet återuppstår som passagerarterminal, säger Jill Söderwall som är kryssningsansvarig på Göteborgs Hamn AB. Hon tror att den nya placeringen kommer kunna bidra till att fler kryssningar anlöper Göteborg i framtiden. Runt hälften av kryssningsfartygen som kommer till Göteborg lägger till innanför Älvsborgsbron – de som är för stora får i stället lägga till i Arendal. Kajen ska renoverasInför att det nya kryssningsläget tas i bruk 2018 kommer den gamla kajen vid Amerikaskjulet att renoveras.– Det är en gammal kaj, Göteborgs första kaj för oceantrafik, och underhållsbehovet är stort. Nu håller vi ett högt tempo för att få klart allt till de första anlöpen 2018, säger Jill Söderwall. Redan nu är 17 fartyg inbokade till nya Amerikaterminalen. M/S Kungsholm vid Amerikaterminalen. Fartygets storhetstid varade i ungefär tio år, från 1929 till 1939. På somrarna korsade hon Atlanten ungefär två gånger i månaden och under vintern fungerade hon som kryssningsfartyg, oftast med start i New York. Många kända svenska personligheter hade rest med henne, bland dem Greta Garbo, Sigvard Bernadotte och paret Alva och Gunnar Myrdal med son Jan (källa: Wikipedia).