Planerna på att starta en kvinnobank i Angered fortsätter. Onsdagen 13 februari bjuder Kvinnogruppen i Angered in alla intresserade till ett möte på Blå Stället. Tanken är att göra det lättare för kvinnor att låna pengar för att starta eget.

Höstens möte om mikrolån för kvinnor väckte stort intresse och Kvinnogruppen i Angered bjuder nu in till ett nytt möte.

”Har stora framtidsplaner på att starta eget”

Syftet är att informera om alternativa sätt att ge kvinnor möjlighet att låna till investeringskostnader. På mötet medverkar bland annat Börje Johansson från JAK – en medlemsägd bank med 40 års erfarenhet.

– Det gäller att hitta en lämplig form för kvinnobanken. Vi vill förankra de här tankarna hos vanliga kvinnor, att det ska växa fram underifrån, säger Gisela Grahm, en av initiativtagarna och styrelsemedlem i Kvinnogruppen i Angered.

Kvinnor med invandrarbakgrund har ofta låg inkomst och inga tillgångar som kan användas som säkerhet för ett lån. Därför får de nobben av konventionella banker.

– Det gör att den här gruppen inte kommer loss – trots att de har stora framtidsplaner på att starta eget, säger Gisela Grahm.

”Kan handla om mellan 5.000 och 50.000”

Kvinnogruppen i Angered vill därför göra det möjligt för kvinnor att låna en mindre summa pengar.

– Det kan handla om mellan 5.000 och 50.000 kronor beroende på vilken typ av verksamhet de vill starta. En kvinna som vill väva silkesmattor behöver bara pengar till marknadsföring medan en som vill starta kafé måste göra större kapitalinvesteringar, säger Gisela Grahm.

För att starta en egen bank krävs 50 miljoner i startkapital. Alternativet är att samarbeta med någon befintlig medlemsägd bank eller bilda en ekonomisk förening.

Diskussioner förs inom EU

Och idéerna ligger i tiden. NEEM – ett nätverk för entreprenörer från etniska minoriteter i Katrineholm har fått stöd av Nutek för ett Mikrofinansinstitut – är bara ett exempel.

– Vi märker att tankarna finns på flera håll. Just nu förs diskussioner inom EU om en fond för smålån till kvinnor, säger Gisela Grahm.

Kvinnoguppen i Angered har också inspirerats av nobelpristagaren Muhammad Yunus arbete med kvinnor i Bangladesh.

– Hans arbete har fungerat som en positiv stimulans. Kan han så kan vi, säger Gisela Grahm.