Teknologie doktor Anne Piegsa har anställts som processledare och strateg på Business Region Göteborg.

Göteborg ska bli tystare, renare och mer hållbar. Anne Piegsa har anställts på Business Region Göteborg för att vara drivande i Göteborgs omställning till elektrifierade transporter. “Jag ser fram emot att träffa företag som vill vara med och göra Göteborg till en tystare, renare och mer hållbar stad. Och på köpet öka sin egen konkurrenskraft på den globala marknaden”, säger hon.

Teknologie doktor Anne Piegsa är processledare och strateg på Business Region Göteborg. Hennes uppdrag innebär allt från stadsutveckling och elförsörjning till att medverka till att göra det lokala näringslivet mer konkurrenskraftigt så att de kan göra smarta lösningar för elektrifierade transporter både på land och till sjöss.

– För att få till en så bra omställning som möjligt kommer vi att samverka med andra städer och fordonskluster. Det kommer att snabba på genomförandet. Jag vill gärna rikta en uppmaning till alla företag som har intressanta idéer när det gäller att ställa om stadens transporter att höra av sig till oss. Vi har kunskapen om processerna och kontakterna för att du som företagare ska kunna vara med och bidra till omställningen, säger hon.

Anne Piegsa kommer närmast från Semcon där hon bland annat var chef för en grupp systemingenjörer.