2011 vände det upp igen. Under förra året ökade antalet anställda i Göteborgsregionen med 11 500 personer. Det innebär att företagen hämtat upp tappet som följde efter finanskrisen hösten 2008. Volvo Lastvagnar och Chalmers har nyanställt flest – men den största procentuella ökningen finns bland mindre företag inom tjänstesektorn.

Business Region Göteborg har tillsammans med Statistiska Centralbyrån, SCB, tagit fram aktuell näringslivsstatistik från Göteborgsregionens tretton kommuner. Siffrorna visar att antalet anställda i slutet av 2011 uppgick till 430 900 personer – en ökning med 11 500 personer.

Flest nyanställningar i storföretag
Det är inom fordonsindustrin och utbildning som nyanställt flest: Volvo Lastvagnar har ökat med 18 procent och Chalmers tekniska högskola med 17 procent.

– Överlag finns de nya jobben inom privat sektor. Och i mångt och mycket hänger de stora företagen ihop – Chalmers, som är det fjärde största företaget i regionen, samarbetar till exempel mycket med Volvo och Ericsson, säger Mårten Andersson, analytiker på Business Region Göteborg.

Även Astra Zeneca och Volvo Personvagnar – som också återfinns bland de tio största – har ökat med elva respektive nio procent.

Mindre växer mest
Om alla företag i regionen delas upp i fyra storleksklasser leder mindre och medelstora företag tillväxtligan.

– Den största procentuella tillväxten, sex procent, finns bland företag som har mellan en och elva anställda. Statistiken visar inte inom vilka branscher de finns, men av erfarenhet vet vi att det går bra för konsulter som erbjuder olika former av företagstjänster, säger Mårten Andersson.

Den långsiktiga trenden är också att Göteborgsregionen blir allt mindre beroende av sina största företag.

– De senaste åren har deras andel minskat stadigt – förra året arbetade 7,6 procent av regionens sysselsatta på något av de tio största företagen, säger Mårten Andersson.

Stor spridning och bredd
Flera av storföretagen finns i Göteborg, men även andra kommuner har företag med många anställda. Mölndal är stora inom hälsovård och hygien och Stenungsund har sina kemiska industrier.

– Det finns också många branscher representerade i regionens näringsliv. Vi har hela 93 procent av rikets branscher, säger Mårten Andersson.

Traditionellt sett är regionens näringsliv orienterat mot omvärlden – exporten till andra länder är stor.

– Det gör oss också sårbara när det uppstår internationella kriser. Sådana slår hårdare mot oss än övriga storstadsregioner. Å andra sidan brukar även uppgången gå snabbare när det vänder, säger Mårten Andersson.