Lägst bland storstadsregionerna. Företagen i Göteborgsregionen räknar med lägre tillväxt framöver på grund av omvärldsläge, inflation och lågkonjunktur. Arbetslösheten fortsätter att sjunka enligt den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.

– Vi förväntar oss dock att jobbtillväxten tappar fart framåt, och att det blir svårare att ta sig in på arbetsmarknaden på grund av svagare konjunktur, säger Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg.

Konjunkturindex för företagen i Göteborgsregionen har fallit rejält jämfört med föregående kvartal, från 109 till 91,5. Konjunkturbarometern pekar på ett svagt normalläge. Tillverkningsindustrin går fortfarande bra, företagen tror fortsatt på starka produktionsvolymer och söker personal.

Du kan ladda ner rapporten genom att klicka på bilden.

Överhettningen är dock över och lönsamheten är mer pressad. I byggsektorn betecknas läget som normalt. Framöver tror sektorn på sänkta byggvolymer och det innebär minskat behov av personal.

Mörkt för handeln

Inom handeln minskar försäljning och vinster. Företagen tror på mindre behov av personal, trots att julhandeln närmar sig. Inom tjänstesektorn har det också svalnat. Där tror företagen på oförändrad efterfrågan och lönsamhet. Det är fortfarande stort behov av personal på vissa håll. Tjänsteföretagen är försiktigt optimistiska.

Många lediga jobb

I oktober sjönk arbetslösheten till 5,6 procent i Göteborgsregionen. Det innebär att knappt 30 000 är utan arbete. Bland storstadsregionerna är det lägst och även lägre sett till riket på 6,6 procent. Arbetslösheten har sjunkit inom alla grupper på arbetsmarknaden, jämfört med ett år tillbaka. Under kvartalet juli-september låg mängden utannonserade jobb kvar på historiskt hög nivå med 10 900 tillsvidaretjänster per månad.  Konkurserna ökade lite under tredje kvartalet. 600 personer förlorade arbetet när deras arbetsgivare gick i konkurs.

Hög sysselsättning

SCB:s sysselsättningsstatistik för tredje kvartalet i Göteborgsregionen visar på en mycket kraftig ökning, 7,3 procent upp jämfört med motsvarande kvartal 2021.

-Det som överraskar mest är den starka arbetsmarknaden. Även om nivån på tillväxten är lite osäker på grund av metodskifte i statistiken är det säkerställt att arbetsmarknaden är starkare i Göteborgsregionen än i regionerna Malmö och Stockholm när vi jämför med samma kvartal i fjol, säger Peter Warda, senior analytiker, Business Region Göteborg.

Stark besöksnäring

Besöksnäringen kan se tillbaka på ett riktigt starkt tredje kvartal med 679 000 gästnätter per månad. Det innebär att det tidigare rekordet från 2019 slagits rejält. Hotellens beläggningsgrad var i snitt 77,5 procent och Landvetter hade 479 000 flygpassagerare per månad. Fallet för bostadsrätter (-3 procent) var kraftigare i Göteborg än i övriga Sverige. Priset på villor i Göteborgsregionen följer trenden i Sverige (-8,4 procent på årsbasis).

Delad bild

Nästa år väntas Sveriges BNP bli negativ. Men det ser ljusare ut på regionens exportmarknader. Medelprognosen för 2023 visar en marknadstillväxt på +1,1 procent för Göteborgsregionens näringsliv.

– Lågkonjunkturen närmar sig regionen med stormsteg. Men bilden är delad. Regionens industriföretag håller emot något bättre än övriga delar av näringslivet. De långa leveranstiderna har byggt på företagens orderstockar samtidigt som den svaga kronan har gynnat delar av industrin, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.