17 procent fler lediga jobb. Konjunkturläget i Göteborgsregionen har förbättrats och det märks på sysselsättningen – den ökar för sextonde kvartalet i rad. Arbetslösheten är nu den lägsta på fem år och det finns rekordmånga lediga jobb att söka. Allt enligt Business Region Göteborgs senaste kvartalsrapport.

I vårens statistik för Göteborgsregionen finns siffror som visar att situationen börjar ljusna även för grupper med en svagare ställning på arbetsmarknaden.

– Sysselsättningstillväxten går snabbare och det gör att man nu också börjar se att även ungdomsarbetslösheten sjunker tillbaka, säger Henrik Einarsson, chef analys och strategi på Business Region Göteborg.
43EC.jpg
Bättre än riksgenomsnittet
Inte sedan mars 2009 har arbetslösheten varit så låg i Göteborgsregionen. I april 2014 var 6,7 procent av den arbetsföra befolkningen öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Motsvarande siffra för hela landet är 8,0 procent.

– Skillnaden mot Stockholm minskar, vi börjar närma oss de nivåer som finns där med en arbetslöshet på 6,4 procent, säger Henrik Einarsson.

Att även antalet arbetade timmar ökar bekräftar bilden av att situationen på arbetsmarknaden stabiliserats. Jämfört med första kvartalet 2013 har antalet arbetade timmar ökat med 5,8 procent.

Flera branscher nyanställer
Under våren har rekordmånga lediga tjänster rapporterats till Arbetsförmedlingen. Från februari till april 2014 har det i genomsnitt funnits 5790 lediga tillsvidareanställningar per månad. Det är nästan 17 procent fler än samma period förra året.

Branschstatistiken visar att det rör sig om en bred uppgång. Om man räknar med visstidsanställningarna ökar de tre vanligaste branscherna – företagstjänster, utbildning samt vård och omsorg – med tvåsiffriga procenttal på ett års sikt.

Även inom handel, hotell och restaurang har antalet lediga platser ökat tydligt medan de har halverats för personliga och kulturella tjänster samt för transport.

Positiv prognos för hösten
Med länets starkaste konjunkturläge fungerar Göteborgsregionen som motor för Västsverige och det senaste halvåret har företagen blivit alltmer positiva. En färsk enkät visar på ett konjunkturindex på +4. En markant uppgång från höstens -11.

– Det har gått ungefär som förväntat. Vi befinner oss i en normalkonjunktur, företagen är optimistiska och nyanställer. Handeln och tjänstesektorn är starka, men inom industrin har återhämtningen gått trögare än vad vi trodde. Framförallt är det exportefterfrågan som behöver ta fart, säger Henrik Einarsson.

Enligt konjunkturrapporten fortsätter den positiva trenden för Göteborgsregionen. Företagens optimism gör att konjunkturindex i höstens prognos landar på +26 vilket är ett starkare konjunkturläge än normalt.