Positiv bild av jobbsiffror framåt. Göteborgsregionen befinner sig fortfarande i högkonjunktur, arbetslösheten sjunker och besöksnäringen återhämtar sig allt mer. Men kriget i Ukraina har gjort den kommande tiden mer oviss.  

Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport – den första för året – visar en konjunkturindikator för företagen i Göteborgsregionen för det fjärde kvartalet 2021 på 112,1. Det innebär högkonjunktur för tredje kvartalet i rad.

– Det är framför allt företagen inom tillverkning och byggindustrin som går väldigt bra. Men även handeln och tjänstesektorn går bra, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Annonserade jobb slår rekord

Antal annonserade jobb slår rekord och sysselsättningen växer över hela linjen visar konjunkturrapporten. Arbetslösheten i Göteborgsregionen var 6,1 procent i februari 2022. Siffran är lägre än för landet som helhet och bättre än i de båda andra storstadsregionerna – precis som det sett ut sedan 2015.

– Från 2015 och fram till pandemin var arbetslösheten i genomsnitt 5,8 procent i Göteborgsregionen. Jag tror vi kan nå dit till sommaren.

De närmaste åren framåt ser positiva ut när det gäller jobbsiffrorna i Göteborgsregionen. Sedan i höstas har flera företag meddelat stora satsningar i regionen. Det handlar bland annat om lager och en batterifabrik som kommer att skapa många nya jobb.

Svårt med prognoser

Följderna av kriget i Ukraina är dock svåra att förutspå. BRG:s konjunkturrapport kom någon vecka senare än brukligt, just för att man ville vänta in nya prognoser från till exempel svenska storbanker.

Klicka på bilden för att ladda ner rapporten.

– Men alla avvaktar. Det är jättesvårt just nu med prognoser. Ryssland utgör en liten del av världshandeln men vi kan påverkas indirekt. Mycket av det som används i de varor som produceras här kommer från Tyskland. Skulle deras produktion stanna upp lite påverkas vi. Men våra företag är väl medvetna om effekterna som kan uppstå och de är även bra på att tackla valutaförändringar, säger Peter Warda.

Räkna med höjda räntor

En annan osäkerhetsfaktor för konjunkturen är höjda räntor, högre energipriser, inflationen och den minskade köpkraft det leder till. Peter Warda tror inte att vi sett de riktiga effekterna än, men att de kommer att märkas om några månader.

– Det har pratats om höjd styrränta 2024, men det lär vi få se tidigare. Vi har sett att vissa banker redan börjat höja sina räntor. Vi pratar inte om jättehöga räntor men det kommer att påverka konsumtionen för många.

Göteborgsregionens besöksnäring visar på tydliga förbättringar enligt konjunkturrapporten. Antalet gästnätter var till exempel fler under fjärde kvartalet än motsvarande för perioden under åren 2015–2019. Dessutom har bostadspriserna fortsatt uppåt och ses öka både på kort och lång sikt.

En annan indikator på konjunkturläget i den privata ekonomin är nybilsförsäljningen. Under januari och februari såldes cirka 4 700 nya bilar i regionen – en ökning jämfört med samma period året innan och historiskt sett en hyfsad försäljningssiffra.