100 000 passagerare väntas under 2015. Tidigt på torsdagsmorgonen nådde fartyget AIDAcara, med 1200 tyska passagerare ombord, Göteborgs hamn. Anlöpet utgör startskottet för årets kryssningssäsong.

Kryssningstrafiken till Göteborg har under senare år haft en dramatisk utveckling. De cirka 100 000 passagerare, som väntas till Göteborg under 2015, är nästan dubbelt så många som 2010.

– I år välkomnar vi fler riktigt stora kryssningsfartyg än tidigare. Trenden inom kryssningsbranschen är att fartygen blir allt större och tar allt fler passagerare, säger Jill Söderwall som är kryssningsansvarig på Göteborgs Hamn.

Färre fartyg, fler passagerare
Samtidigt som fartygen tenderar att bli större har trafiken minskat i Skandinavien och Baltikum.

För Göteborgs del innebär det att årets anlöp väntas bli 52 jämfört med rekordnoteringen från förra året: 73. Trots den relativt stora minskningen i antal fartyg välkomnas nästan lika många passagerare – fjolårets 108 000 väntas i år bli 100 000.

Kryssningsturismen utgör en viktig inkomstkälla för Göteborgs besöksnäring. Varje besökare beräknas i snitt spendera 700 kronor på mat, shopping och nöjen.