Maria Lindström, projektledare på Företagsakuten.

Högre tryck än vanligt 2020. Fler än dubbelt så många företag fick hjälp av Företagsakuten på Business Region Göteborg förra året. Statistik visar att åtta av tio företag som söker hjälp räddas.

Sedan 1997 har 1 622 företag fått ekonomisk rådgivning hos Företagsakuten. Många av dem som hörde av sig till Företagsakuten år 2020 hade hamnat i ekonomiska problem på grund av coronapandemin.

De flesta av de 100 företag som tog kontakt var småföretagare med stora fasta kostnader som tappat kunder och intäkter. 83 av dessa räddades, vilket berörde totalt 292 arbetstillfällen.

– Vi försöker hjälpa till att ta tag i de akuta problem bolagen har och därmed undvika konkurser och rädda arbetstillfällen. Ju tidigare man kontaktar oss desto större är chansen att vi tillsammans kan hitta fungerande lösningar, säger Maria Lindström, projektledare på Företagsakuten.