Ladda ner rapporten via länken här intill.

Tudelad bild i ny konjunkturrapport. Under hösten har konjunkturen i Göteborgsregionen planat ut, bostadspriserna har fallit och varslen ökat. Samtidigt har regionen fortfarande en stark arbetsmarknad och lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Det visar Business Region Göteborgs konjunkturrapport för fjärde kvartalet i år.

Läs BRG:s konjunkturrapport nr 4 2018  här

Det är alltså en tudelad bild över konjunkturläget i Göteborg som BRG, Business Region Göteborg ger. Konjunkturindex landar på 34, vilket definieras som konjunktur starkare än normalt. Men det är första gången sedan våren 2016 som regionen hamnar under 40, vilket är den nedre gränsen för högkonjunktur.

– Konjunkturen är väldigt svårbedömd just nu, många branscher ligger fortfarande i högkonjunktur men läget är mer dämpat jämfört med i våras. Man ska också komma ihåg att den högkonjunktur vi sett de senaste åren inte kan vara för evigt, det är väntat att vi förr eller senare når en utplaning. Mycket talar för att vi är där nu – Sveriges ekonomi har slagit av på takten och BNP har sjunkit, till stor del beroende på minskad hushållskonsumtion, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg i ett pressmeddelande.

God arbetsmarknad
Samtidigt har Göteborgsregionen fortfarande en god arbetsmarknad med starkast sysselsättningstillväxt och lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Under tredje kvartalet 2018 ökade sysselsättningen i regionen med 2,6 procent, räknat på årsbasis. Arbetslösheten minskar och låg i oktober 2018 på 5,5 procent, vilket innebär att drygt 28 400 personer var öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Av dessa var 61 procent utrikes födda. Business Region Göteborg ser dock positivt på att många utrikes födda nu har lämnat arbetslöshet och tagit steget in i arbetslivet.

Mycket pekar på avmattning framöver
Inför framtiden spår BRG att produktionstakten kommer att öka under våren. Samtidigt står områden som är viktiga för vår export står inför en utplaning av BNP-tillväxten. Det kommer att påverka näringslivet här. Flera indikatorer pekar på avmattning, bland annat faller bostadspriserna och varslen ökar.

– Arbetsmarknaden går fortsatt på högtryck och bristen på kompetens uppges tillväxthämmande. Vi ser också en fortsatt avmattning på bostadsmarknaden, vilket kan leda till minskat byggande kommande år, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.