Alla tre terminaler nu privatiserade. På tisdagen blev det klart att APM Terminals tar över driften av containerterminalen i Göteborgs Hamn, inklusive de cirka 450 personer som jobbar där. Företaget planerar att investera 800 miljoner kronor i verksamheten under de närmaste fem åren.

Bakgrunden till affären är att hamnen i Göteborg för två år sedan delades upp i ett kommunalt bolag som äger marken, kajerna och infrastrukturen, och tre separata terminalbolag som sköter driften. Sedan dess har två av terminalbolagen, roro-terminalen och bilterminalen, privatiserats. Nu är alltså även driften av containerterminalen såld till en extern operatör.

Containerterminalen i Göteborgs Hamn, ”Skandia container terminal”, är Skandinaviens största.

– Vi vill satsa på Skandia Container Terminal. Det geografiska läget är oslagbart för att serva industrin i hela Skandinavien och Östersjöregionen, säger Martin Poulsen, vd för APM Terminals i Europa.

Köper in nya jättekranar
– Det här är en stor dag för Göteborg och för hela Sveriges näringsliv. Med APM Terminals internationella nätverk, expertis och investeringsvilja befäster Göteborgs Hamn sin roll som Sveriges internationella storhamn, säger Sven Hulterström, styrelseordförande i Göteborgs Hamn.

APM Terminals ingår i den danska koncernen AP Möller-Maersk. Företaget kommer bland annat att investera i tre nya så kallade super post panamax-kranar, världens största kranar för att lasta och lossa containerfartyg. Andra investeringar som APM Terminals planerar är en utbyggd järnvägsterminal och tio nya truckar som används för att lyfta containrar.

Affären behöver dock godkännas av konkurrensmyndigheterna innan det 25-åriga avtalet mellan APM Terminals och Göteborgs Hamn börjar löpa.

2CFC.jpg
APM Terminals kommer att investera i ytterligare tre så kallade super post panamax-kranar, de största i världen för lossning och lasting av containerfartyg. Foto: Carin Smederöd