Containerhandeln ökade. Det tredje kvartalet 2012 har gått bättre än väntat för Göteborgs hamn. Trots det oroliga läget i världsekonomin ökade containerhandeln med fyra procent. Dessutom pekar det uppåt för järnvägstransporterna medan oljehanteringen slog kvartalsrekord.

Under juli, augusti och september skeppades totalt 226.000 containrar via Göteborgs hamn. Det är fyra procent fler jämfört med samma period förra året. Även järnvägstrafiken till och från hamnen och oljehanteringen ökade med tio respektive 30 procent.

Siffrorna är enligt Göteborgs Hamn förvånande eftersom 90 procent av landets import och export går med fartyg. Svängningar i ekonomin brukar därför märkas tydligt i hamnens resultat.

Färre bilar
Antalet bilar som skeppades via hamnen minskade däremot kraftigt. Siffran för det tredje kvartalet i år var 30.000 bilar, vilket är att jämföra med förra årets 45.000 bilar under samma period. En förklaring till nedgången är den minskade exporten av Volvobilar.

Även för rullande last (roro), som till exempel lastbilstrailers, minskade volymerna.