Göteborgs hamn börjar nu bygga om ett av bergrummen i Torshamnen för att kunna mellanlagra råolja från framförallt Ryssland. Anläggningen, som ska vara klar om två år, väntas fördubbla hamnens råoljehantering.

Råoljan ska lastas av fartygen vid kaj i Torshamnen och mellanlagras i bergrummet för att sen lastas över till större fartyg för vidare frakt till bland annat Asien och Usa. Denna hantering är enligt hamnen miljösäkrare än omlastning ute till havs, så kallad läktring.

Gas ska återvinnas

Bergrummet, som inte använts på många år, har tidigare använts som beredskapslager för oljeprodukter. Nu ska det utrustas med nya pumpar, ledningar, elförsörjning och en återvinningsanläggning för den gas som frigörs när oljan hanteras.

Göteborgs hamn hanterar idag ungefär nio miljoner ton råolja per år i Torshamnen. När den nya anläggningen är klar räknar man med en ökning på mellan 20 och 60 procent.