Göteborg & Co lanserar faktakälla. Besöksnäringen drabbas hårt av stängda gränser och restriktioner på grund av covid−19. Utvecklingen går snabbt och för att möta behovet av färsk statistik lanserar Göteborg & Co Besöksnäringskollen som visar hur branschen mår i Göteborgsregionen och kringliggande storstäder.

− Vi ser ett stort behov av kunskap och omvärldsbevakning i realtid. Med de snabba förändringar som sker så behövs uppdaterade fakta för att näringen och politiken ska kunna fatta underbyggda beslut, säger Peter Grönberg, vd på Göteborg & Co.

Därför startar Göteborg & Co Besöksnäringskollen som visar hur det ser ut för besöksnäringen i Göteborgsregionen vad gäller beläggningsgrad, omsättning och antal varsel. Där finns även aktuell hotellstatistik från Stockholm och Malmö samt Oslo, Köpenhamn och Helsingfors.

Besöksnäringskollen hittar du på Göteborg & Co:s hemsida. Den uppdateras löpande och bygger på underlag från Benchmarking Alliance som samlar in data från över 1 000 hotell i sju länder.

Hur har då besöksnäringen påverkats av den senaste tidens restriktioner och stängda gränser?
I de svenska storstäderna hade hotellen den senaste veckan hade en beläggning på cirka tio procent. Det är något bättre än de i nedstängda nordiska huvudstäderna som ligger mellan på två och sex procent.

Besöksnäringskollen visar också att branschens omsättning i Göteborgsregionen sjönk med 85 procent förra veckan jämför med samma tid 2019.