Återhämtning för bilexporten. Containertrafiken i Göteborgs Hamn slog nytt rekord under årets första kvartal. Bilexporten till Europa är tillbaka på nivåerna före krisen, medan exporten till USA fortfarande går trögt.

En stor del av Sveriges handel med utlandet går via Göteborgs Hamn, därför syns återhämtningen i den svenska ekonomin tydligt där.

Järnvägstransporterna ökar
Under årets första kvartal skeppades 233.000 containrar med allt ifrån hemelektronik, kläder, möbler och livsmedel till papper, kemikalier och stål. Det är sex procent mer än förra årets första kvartal och nytt volymrekord.

Cirka 45 procent av alla containrar till eller från hamnen går med tåg istället för med lastbil – en unik siffra internationellt sett. Under första kvartalet ökade dessutom järnvägstransporterna med åtta procent jämfört med motsvarande period förra året.

Uppgången för roro-trafiken var tio procent första kvartalet. Men Englandstrafiken går trögare än övriga Europa, troligtvis på grund av den långsamma ekonomiska återhämtningen där.

Nordens viktigaste hamn
Bilar och andra fordon drabbades hårdast under krisen. Klättringen uppåt påbörjades under senare delen av 2009 och fortsätter även under första kvartalet 2011. 64.000 bilar skeppades via hamnen under perioden – en ökning med 39 procent jämfört med förra året.

Göteborgs Hamn är Nordens mest betydelsefulla oljehamn och omsätter årligen 22 miljoner ton råolja, bensin, diesel, etanol, biooljor och andra oljeprodukter. Första kvartalet var ökningen tio procent.