När omvärlden förändras gäller det att ligga steget före. Den kompetens som efterfrågas i morgon måste företagen skaffa sig i dag. Torsdagen den 13 november arrangerar Business Region Göteborg ett seminarium för att stödja företag och organisationer att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.

– Det handlar om att vara framåtriktad. Organisationerna måste rusta sig för att möta förändringar. Många behöver bli bättre på det, säger Karin Ingelhag, projektledare för strategisk kompetensförsörjning på Business Region Göteborg.

Omvärldsanalys och framåtblickande strategi

Den senaste tidens varsel inom bilindustrin aktualiserar det vägval som både regionen och de enskilda företagen står för. För att få försprång gäller det att fråga sig vilken typ av kunnande som marknaden kommer efterfråga om några år.

– Finns det andra marknader där kunnandet kan vara användbart? Vilken ytterligare kompetens behövs? Svaren är olika för varje organisation – men gemensamt är att ha en omvärldsanalys och en framåtblickande strategi, säger Karin Ingelhag.

Business Region Göteborg, som har jobbat med de här frågorna sedan 1990-talet, har tagit fram ett ledningssystem för att skapa en struktur för kompetensförsörjning i organisationer. Metoden går ut på att se kompetensförsörjning som ett systematiskt arbete som inte bara involverar ledningen – utan också de enskilda medarbetarna.

”Dialogen måste sippra ner i organisationen”

– Ledningen måste ansvara för att alla är delaktiga, dialogen måste sippra ner i organisationen. Omvärldens förändringar och verksamhetens utveckling måste gå hand i hand. Det måste finnas en tro på individens betydelse, att ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, säger Karin Ingelhag.

Seminariet vänder sig till personer som har erfarenhet av förändringsprocesser i en organisation – och det kan lika gärna handla om politiskt styrda verksamheter som företag i olika storlekar. Ett par veckor efter seminariet arrangeras en kurs i Strategisk kompetensförsörjning och det bjuds också in till en nätverksträff.

Fotnot:
Seminariet äger rum torsdag 13 november kl 12.00 -16.00. För anmälan till seminariet gå in på länken nedan.