Seminarium om företagsklimat. På fredagsförmiddagen höll Business Region Göteborg (BRG) och Svenskt Näringsliv ett gemensamt seminarium för att presentera resultaten från Svenskt Näringslivs senaste undersökning om företagsklimatet i Göteborgsregionen. ”Vi är glada över vårt täta samarbete med Svenskt Näringsliv kring seminariet”, säger Torbjörn Kvarefelt, företagslots på BRG.

Enkätundersökningen ligger till grund för den årliga ranking som Svenskt Näringsliv gör över det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen offentliggörs tisdag den 26 september, men redan under förmiddagen presenterades alltså de lokala siffrorna för Göteborg. Enkätfrågorna handlar om en rad olika faktorer som kan påverka företagsklimatet, som exempelvis kommunens service och information, samt attityder från media, politiker, tjänstemän och allmänheten till företagande.

”Tätt och bra samarbete”
– Vi på Business Region Göteborg har ett starkt fokus på att förbättra företagsklimatet. Ett spår är arbetet med att ta fram ett nytt näringslivsstrategiskt program, ett annat är detta samarbetet med Svenskt Näringsliv där vi tillsammans arbetat fram ett program för seminariet och har ett tätt och bra samarbete. Förhoppningsvis kommer vi fortsätta göra liknande gemensamma seminarier även under kommande år, säger Torbjörn Kvarefelt.

Göteborg har flera år i rad placerat sig under riksgenomsnittet i Svenskt Näringslivs kommunranking, och gör så även i år med ett betyg på 2,9 jämfört rikssnittet 3,4 på en sexgradig skala.

Bilden inte entydig
– Det stämmer att vi inte placerar oss på bra i Svenskt Näringslivs enkät – vi ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året. Samtidigt finns det andra undersökningar som ger en mer positiv bild, till exempel Sveriges Kommuner och Landstings mätning Insikt och SOM-institutets medborgarundersökningar. Och det går bra för företagen i Göteborg generellt och dessutom nya etableringar som Geely och statliga forskningsinstitutet Rise och statens kommande elektromobilitetslabb, säger Torbjörn Kvarefelt.

Därmed inte sagt att det inte finns utmaningar för stadens bolag och förvaltningar.

– Vi måste bli bättre på att samverka sinsemellan och förbättra service, attityder, bemötande och effektivitet gentemot företagen. Vi har blivit bättre jämfört med tidigare, men vi är fortfarande inte framme där vi vill vara, säger Torbjörn Kvarefelt.

Bostäder viktigast
Just snabbare handläggning, ökad förståelse och bättre dialog med kommunen är också tre av de områden som enligt undersökningen prioriteras högst av de tillfrågade företagare. Allra viktigast är dock, enligt företagen, att skapa fler bostäder.

– Det är inte överraskande. Bostadsfrågan är en mycket het och komplex fråga, som berör oss alla, både privatpersoner och företagare, säger Torbjörn Kvarefelt.