Lågprisflyget mellan London och Göteborg gör att allt fler turister från Storbritannien kommer till Göteborg. Antalet engelsmän som övernattade på hotell i Göteborg ökade med hela 50 procent år 2001 jämfört med året innan. Lågprisflyget har öppnat en hel ny marknad för Göteborg.

År 2000 hade spenderade britter 46.000 gästnätter på hotell i Göteborg. 2001 hade den siffran ökat till 69.000 gästnätter. Därmed gick England om Tyskland i antalet hotellnätter i Göteborg. Det är bara svenskar och norrmän som bor mer på Göteborgs hotell.

Trenden är att fler människor väljer att göra korta resor till Europas storstäder. En förklaring till att fler engelsmän kommer hit är de nya lågprislinjerna på flyget. Ryanair startade linjen Göteborg – London den första juni förra året. Man kanske mest kunde tro att det skulle vara svenskar som åker till London. Men enligt Ryanair står engelsmännen för 47 procent av det totala antalet resenärer på linjen.

Men det är inte bara Ryanair som flyger hit engelsmännen. Under 2001 startade också två andra nya linjer till Storbritannien. De går från Göteborg till Manchester respektive Birmingham. Dessutom så startar i april flygbolaget City Airline, med huvudkontor i Göteborg, en ny linje med två dagliga avgångar till London.