Flyttar sin fine art-del. Auktionsfirman Bukowskis har redan sin nätauktionsdel inhyst i Frihamnens Kajskjul 107. Nu flyttar företaget även dit sin kvalitetsavdelning från Avenyn. ”Glädjande”, tycker Hanna Areslätt, projektchef för Frihamnen på Älvstranden Utveckling AB.

Bukowskis Market har sedan flytten till Frihamnen för några år sedan haft 1 100 kvadratmeter att breda ut sig på. Nu nästan dubbleras den ytan och in flyttar även företagets fine art-del.

Hanna Areslätt på Älvstranden Utveckling AB ser Bukowskis flytt till området som ett bra exempel på det som planeras bli Frihamnens framtida innehåll. Fler satsningar pågår och till jubileumsåret 2021 beräknas 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser stå klara.