Lyckat näringslivssamarbete. En oväntad vänskap. Så kan man beskriva den allt intensivare relationen mellan Göteborgs fordonsindustri och teknikföretag från finska Uleåborg. Det hela började, aningen oväntat, med ett föredrag på en fastighetsmässa i Cannes.

– Det är en ganska lustig historia, egentligen, säger Per Österström, gruppchef för fordon och transporter på Business Region Göteborg.

Historien började 2017 på fastighetsmässan Mipim i Cannes. Per Österström var där för att berätta för fastighetsbranschen om utvecklingen inom självkörande fordon, dess möjliga påverkan på stadsutveckling och hur man arbetar med frågorna i Göteborg.

– Efter föredraget kom det fram en herre från Finland och sa: ”du blir perfekt”! Jag förstod inte riktigt vad han menade, men sedan bjöd han in mig att prata på samma tema och om utvecklingen inom Göteborgs fordonsindustri på en stor konferens i Uleåborg, säger Per.

Han nappade på erbjudandet och åkte till Finland, och det visade sig snabbt att Göteborg och Uleåborg skulle ha mycket att vinna på ett djupare samarbete.

Samma frågeställningar
Universitetsstaden Uleåborg – eller Oulu som det heter på finska – är norra Finlands största stad var en av flera städer som påverkades kraftigt av mobiltelefontillverkaren Nokias kris tidigare under 2010-talet. I efterdyningarna av Nokias nedläggningar har dock många små och medelstora teknik- och it-bolag startats.

– Det visade sig att de jobbar mycket med samma frågeställningar som Göteborgs fordonsindustri gör – allt ifrån sensorer till tryckt elektronik, inbyggda system och programmering. Vi såg att det fanns en avsättning för deras produkter och tjänster här i Göteborg, säger Per Österström.

Sedan dess har Business Region Göteborg, tillsammans med motsvarade organisationer i Uleåborg och nationellt i Finland, arbetat för att skapa olika former av samarbeten mellan företag i de båda städerna.

Kulturella likheter
– Business Oulu och Business Finland har ökat sin närvaro i Göteborg, och vi har också vidgat samarbetet till andra delar av Finland, säger Per Österström.

Konkret har samarbetet enligt Per Österström lett till ett tiotal företagsetableringar, investeringar och strategiska affärssamarbeten mellan finska företag och företag från Göteborg. Allt inom loppet av ett och ett halvt år, och fler samarbeten är på gång.

– I dag blir det allt vanligare att företag arbetar i team som sträcker sig över nations- och kulturgränser. Då tror jag att Finland är ett enkelt land för svenska företag att samarbeta med – vi ligger väldigt nära varandra sett till hur vi tänker, arbetar och ser på saker och ting. Och kompetensen inom fordon, telekom och it är hög i båda länderna, säger han.

Stor potential
Han tycker att det överlag finns stora möjligheter för ett djupare samarbete mellan företag i de nordiska länderna.

– Jag hoppas att fler företag ska få upp ögonen för det fina nordiska näringslivet. Vi har samma tidzon, ungefär samma företagskultur en hög digitaliseringsgrad. Och vi på Business Region Göteborg hjälper gärna företag att skapa kontakter, säger han.