Business Region Göteborg undersöker nu möjligheterna att starta ett nytt företagskluster inom dataspel och industriell visualisering i Göteborgregionen. ”Det finns många företag som jobbar inom de här två branscherna, och dessutom finns det mycket forskning här i Göteborg", säger Björn Ek på IT Centrum Väst.

– Vi vill hitta former för att synliggöra och utveckla Göteborgsregionens kompetens och konkurrenskraft inom dataspel och visualisering, säger Björn Ek.

Förutom ett 60-tal företag från BRG:s 13 medlems-kommuner är också forskningsinstitut, utbildningsaktörer och olika offentliga verksamheter inbjudna till ett första möte den 16 april.

Simuleringsverktyg för säkerhet

– Här kan finnas synergier och beröringspunkter mellan exampelvis dataspelsindustrin och designverktyg för fordonsbranschen men också visualiserings- och simuleringsverktyg som kan användas för säkerhet eller tillverkningsprocesser inom industrin.

BRG har tidigare varit med och bildat två medlems-organisationer, så kallade kluster. Det ena har samlat ett 50-tal telematikföretag och det andra ett 20-tal företag inom mikrovågsindustrin.