Beslut i byggnadsnämnden. Precis som förra året så kan caféer, restauranger och krogar i Göteborg ha sina uteserveringar öppna under vintern. Detta efter att byggnadsnämnden beslutat att café- och restaurangbranschen kan söka bygglov för att ha kvar sina helt eller delvis inbyggda uteserveringar under vinterhalvåret 2021/2022.

 – Vanligtvis ger vi inte bygglov för uteserveringar under vintern, men precis som förra året med anledning av pandemin, så tycker vi att det finns anledning att frångå detta även i år. Vi gör det för att stötta våra företagare att kunna ha större utrymmen och bättre avstånd för att minimera smittspridning, säger Carita Sandros, chef för byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

Måste söka nytt bygglov för vintersäsongen

De som i dag har ett tidsbegränsat bygglov för sommarservering som gäller till 31 oktober, måste söka nytt bygglov för att få ha sin uteservering öppen under vintern.

– Vi kan inte bara förlänga bygglovet eftersom vi ställer lite andra krav på uteserveringarna under vintern. Det gäller till exempel konstruktionen som ska klara av snö bland annat. Det behöver vara säkert för dem som vistas på uteserveringen vintertid.

Skillnaden mot förra året är att man nu söker bygglov bara för vintersäsongen:

– Detta för att få en så snabb och effektiv hantering som möjligt för sökande, förklarar Carita Sandros.

Uteservering på allmän plats kräver också tillstånd från polisen

Förra året fick ett 30-tal näringsidkare förlängd uteserveringssäsong.

– Vi kommer hantera ansökan så fort som möjligt. Om vi får en stor anstormning kanske det kommer vara så att man inte hinner få det till sista oktober. Men om vi ser att det finns förutsättningar för att få ett bygglov så kommer vi att meddela det, även om vi inte hunnit färdigt med handläggningen. Vill man ha en uteservering är det därför viktigt att man kommer in med ansökan så fort som möjligt eftersom sommarserveringen egentligen ska vara nedplockad till första november.

Om uteserveringen ska ligga på allmän plats krävs förutom bygglov också markupplåtelse från polisen för att använda platsen. I Göteborgs Stad är det trafikkontoret som hanterar detta.

– Det kommer därför vara viktigt att den som vill ha en uteservering på allmän plats under vintern säkerställer att markupplåtelse kan fås innan man söker bygglov hos oss, betonar Carita Sandros.

 Viktigt att motivera sin ansökan

I ansökan är det är viktigt att motivera varför man söker ett tidsbegränsat bygglov. Det vill säga att man med anledning av covid-19 vill förbättra sina möjligheter att ha en servering där man kan hålla avstånd.

– Vi vill gärna lyfta fram möjligheten att ha en enklare uteservering som inte kräver bygglov. Den typen av uteserveringar kan ha stolar, bord och värmare som är lätt att plocka undan på grund av väder eller om det behöver göras något ledningsarbete. Även för dessa serveringar krävs polistillstånd om den står på allmän plats.