Investeringar i Göteborgsregionen. Bostäder, kontor och infrastruktur för svindlande 1 000 miljarder kronor. Det blir summan när allt som planeras att byggas i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren räknas samman. Det är betydligt mer än tidigare beräkningar pekat på, vilket innebär ökade möjligheter och större utmaningar.

Läs Investeringskartläggning i Göteborgsregionen

– Det här är lite grand av en ketchupeffekt av de senaste årens tillväxt ekonomiskt och befolkningsmässigt i regionen. Eftersom det inte har byggts i motsvarande grad tidigare finns det ett uppdämt investeringsbehov, säger Henrik Einarsson, etableringschef i Business Region Göteborg, BRG.

Har gjort en grundlig inventering
Investeringskartläggning
Ja, att investeringar är på gång visste man, men inte exakt hur mycket, och just därför beställde BRG en grundlig inventering av alla planerade byggprojekt i Göteborgsregionen. Det visade sig att värdet av dem vida översteg vad man tidigare bara anat: bostadsbyggande, kontor, handel, infrastruktur och logistik för mellan 800 och 1 000 miljarder kronor ska byggas fram till år 2035. Sannolikt ännu större belopp, enligt rapporten.

– Vi har inte brutit ner siffrorna på detaljnivå men investeringarna i Göteborgs Stad står för närmare två tredjedelar av det totala beloppet. Samtidigt är det tydligt att alla kommuner i regionen kommer att gynnas, inte minst vad gäller jobbtillfällen, säger Henrik Einarsson.

Sedan år 2000 har regionen hittills fått 140 000 nya invånare och det har skapats 100 000 nya jobb. Den utvecklingen ser inte ut att mattas, utan fram till 2035 beräknas vi blir ytterligare en kvarts miljon invånare i regionen, till sammanlagt 1,3 miljoner. Bara Göteborgs Stad väntas få runt 150 000 nya invånare, och även om bedömningen är att de planerade byggprojekten för bostäder kommer att räcka även för de nya invånarna, så kan man inte vara helt säker.

Flaskhalsar en risk
– Det finns såklart en hel del osäkerhetsfaktorer inbyggda här, till exempel lär det dyka upp lågkonjunkturer som vi inte styr över, och de kan plötsligt göra vissa planerade byggprojekt iskalla. Det finns även risker för flaskhalsar vad gäller kompetensbrist inom både planering, bygg och anläggning. Det gäller också att Göteborgsregionens utveckling uppfattas så attraktiv att finansiella aktörer är beredda att satsa det kapital som behövs.

Det är nämligen inte bara Göteborg som växer och har ambitioner. Även Stockholm planerar stora projekt, liksom Danmark kring Stora Bält, och Norge och Polen och …

– Den som ska börja gymnasiet inom några år kan i princip räkna med att vara garanterad jobb om man väljer att utbilda sig inom byggbranschen, och samtidigt så skriker fordonsindustrin här i Västsverige efter arbetskraft. Göteborg har just nu den lägsta arbetslösheten i landet och den här rapporten visar att det finns en väldigt positiv vilja och drivkraft även framöver, säger Henrik Einarsson.