Samtal om svensk import och export. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Europaparlamentariker Olle Ludvigsson gjorde i fredags ett besök i Göteborgs Hamn för att diskutera svensk och europeisk handel med hamnledningen.

Svenska företags möjligheter att exportera och importera varor och ökad protektionism. Det var de två stora samtalsämnena när EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Europaparlamentariker Olle Ludvigsson besökte Göteborgs Hamn i fredags, 14 oktober.

Hamnen ”ett viktigt nav för svensk utrikeshandel”
Cecilia Malmström är ansvarig för EU:s förhandlingar av handelsavtal. Flera av handelsavtalen skulle ha stor inverkan på Göteborgs Hamn om de kom på plats.

Ett exempel på effekten som EU:s handelsavtal har på tillväxt och jobb är avtalet med Sydkorea. Under de fem år som gått sedan avtalet skrevs har EU-ländernas export dit ökat med 55 procent. Försäljningen av europeiska bilar i Sydkorea har tredubblats. Från Göteborgs Hamn går idag tät direkttrafik till Sydkoreas största hamn, Busan.

– Frihandelsavtalen kan ha stora gynnsamma effekter för svenska import- och exportföretag och även för Göteborgs Hamn som är ett viktigt nav för svensk utrikeshandel, säger Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär.

”Nära samarbete med svensk industri”
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn, här passerar nära 30 procent av Sveriges utrikeshandel.

– Göteborgs Hamn har nära samarbete med stora delar av svensk industri och ser positivt på regler som underlättar export och import och minskade avgifter för tull. De främsta exportvarorna via hamnen, skog, stål och fordon, skulle gynnas betydligt av frihandelsavtal med Kanada och USA, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

På tisdag 18 oktober ska ministrar från alla EU:s länder besluta om handelsavtalet mellan Kanada och EU. Cecilia Malmström jobbar just nu in i det sista med att få alla delar på plats. En tiondel av all export från Göteborgs Hamn går till Nordamerika, en andel som skulle kunna öka om handelsavtalet kommer på plats.