Öppnar Företagslotsen Extra. ”Vi finns här för att stötta och lotsa regionens företagare genom den här krisen”. Det säger Patrik Andersson, vd på Business Region Göteborg, som sätter in särskilda rådgivare för att bistå företag som drabbas ekonomiskt av coronavirusets konsekvenser. 

Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Business Region Göteborg, BRG, förstärker sin företagsrådgivning med anledning av att det nya coronaviruset snabbt skapat allvarliga konsekvenser för regionens företagare.

”I förra veckan fick vi mängder av oroliga samtal”
– Genom vår dagliga kontakt med företagare fick vi redan i början av året, när viruset drabbade Kina, signaler på vad som höll på att hända. I takt med att det har spridits har konsekvenserna blivit allt värre och förra veckan fick vi mängder av oroliga samtal, säger Patrik Andersson, vd på BRG.

För att kunna möta företagens behov sätter BRG in extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt ställe, beroende på vad företagaren behöver. Företagslotsen Extra som tjänsten kommer att kallas är tillgänglig från och med idag.

– Det här är en exceptionell situation som näringslivet varken kunnat förutse eller förbereda sig på. Få har tidigare erfarenheter av liknande händelser som de kan luta sig mot och förloppet har gått fort. Mycket fort. Nu har vi företag med stora lönsamhetstapp som behöver krishantering, säger Patrik Andersson.

”Företagen behöver pengar till kassan”
Enligt honom är det turist- och besöksnäringen samt transportbranschen som hittills drabbats hårdast. Men alla näringar kommer att påverkas. Det kräver kraftfulla insatser och Patrik Andersson är positiv till regeringens stödpaket.

– För att klara det här behöver företagen hjälp med likviditeten – de behöver pengar till kassan. Även en del av deras kostnaderna för neddragning av personal behöver lyftas bort.

Uppdaterad information om stödpaket
Han ser möjligheten att skjuta fram inbetalningen av moms och arbetsgivaravgift som ett bra exempel på den typ av åtgärd som han menar att det kommer krävas fler av framöver.

– Vi finns här med råd och stöd för företagare och har uppdaterad information om stödpaket, och andra möjligheter till hjälp, säger Patrik Andersson.