Stor undersökning klar. Göteborg är ett välkomnande, öppet, mänskligt och avslappnat resmål. Det visar en undersökning av hur staden uppfattas av skandinaviska besökare. ”Vi har länge varit ett populärt familjeresmål, och har på senare år lyckats utveckla den bilden med en mer storstadsmässig framtoning”, säger Camilla Nyman, vd för Göteborg & Co.

3300 svenskar, 1500 norrmän och 1500 danskar har fått svara på frågor om hur väl Göteborg och andra destinationer i Norden lever upp till ett stort antal värdeord med både positiv, neutral och negativ laddning. Bakom undersökningen står Göteborg & Co.

– Vi har gjort liknande undersökningar sedan 2001 för att följa hur andra uppfattar staden som resmål. Vad tycker man där ute, vad vil man göra, vilka värden förknippar man med oss?, säger Camilla Nyman.

Lite för lagom
Hon berättar att bilden i Göteborg i början av 2000-talet var att det var en vänlig och varm stad, fast lite för lagom och lugn.

– Då beslutades att vi var tvungna att bli mer utåtriktade, inspirerande och pluralistiska om vi skulle utmärka oss som destination – och undersökningen visar att vi nu nått en god bit på vägen, säger Camilla Nyman.

Genuinitet och storstadskänsla
Göteborg jämförs med Stockholm och Malmö, samt Oslo i undersökningens norska del, och står sig bra i jämförelsen. Av städerna har Göteborg den starkaste positiva imagen och flest positiva värdeord som associeras med staden.

Bland de positiva värdeorden fanns exempelvis ”välkomnande”, vänlig”, ”öppen”, ”äkta/genuin” och ”avslappnad. Men också ord som ”internationell”, ”storstadskänsla” och ”vacker”. Skillnaden mellan svenskarnas, norrmännens och danskarnas uppfattning var liten.

Men allt är inte frid och fröjd – sedan undersökningen gjordes senast 2011 har andelen som anser att Göteborg känns otryggt ökat. Det är också fler som använder negativa värdeord som ”stökig”, ”tuff/hård” och segregerad. Även här klarar sig dock Göteborg bättre än Stockholm och Malmö.

Göteborgare mer positiva – och negativa
Göteborgarna är också oerhört förtjusta i sin egen stad enligt undersökningen. De ord som lyfts fram som positiva av besökare håller också stadens invånare med om.

– Samtidigt är det flera av de negativa egenskaper som får högre siffror från göteborgare än övriga. Vi tycker inte att staden har hög puls, vi tycker inte att det är lika rent och fräscht som besökarna gör. Segregation är en annan siffra som sticker ut – 75 procent av göteborgarna tycker staden är segregerad, jämfört med 44 i hela landet. Men folk trivs ändå väldigt bra här – 80 procent tycker att Göteborg är en mycket eller ganska bra stad att bo i, säger Camilla Nyman.