Finansierar offentlig verksamhet Näringslivet är av stor betydelse för Göteborg. Sju av tio arbeten finns inom den privata sektorn, vilket innebär att den största skatteintäkten kommer därifrån och det är pengar som går till att finansiera offentliga verksamheter som skola och omsorg. ”Därför är det väldigt viktigt att ha en väl fungerande företagssektor, där våra befintliga företag har möjlighet att expandera sin verksamhet och att nya företag kan etablera verksamhet här”, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Peter Warda, BRG. Foto: Anna Kuylenstierna

I Göteborgs Stads finns ett näringslivsstrategiskt program som fokuserar på sex strategiska områden. Syftet med programmet är att skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet i Göteborg att växa och drygt 25 förvaltningar och bolag i staden är med och genomför insatser. Ett konkret exempel är International house, det första i sitt slag i Sverige, som tar emot internationell arbetskraft till näringslivet. Det pågår också olika insatser som är kopplade till klimatomställningen, dit hör bland annat Gothenburg Green City Zone och fastighetsägare i Göteborg som satsar på återbruksmarknad.

– Det är bra exempel på att både skapa traditionell ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i näringslivet, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Stort intresse för etableringar

Det finns ett stort intresse bland företag att etablera sig i Göteborg och de senaste fem-sex åren har  intresset  varit större än någonsin. En stark drivkraft är att näringslivet i Göteborg är Sveriges innovationsmotor.

– Av de samlade forsknings- och utvecklingsinsatserna som sker i näringslivet i Sverige kommer 33 procent från näringslivet i Göteborg. Sverige är topp tre som innovationsland i världen sedan många år, säger Patrik Andersson.

Jobb ger jobb

Business Region Göteborg arbetar för att det ska vara attraktivt att driva företag i Göteborg med omnejd. En stark företagssektor stärker den offentliga verksamheten genom ökade skatteintäkter som dras från att fler sysselsätts. Men nya jobb skapar också fler jobb genom den så kallade multiplikatoreffekten. Till exempel ger fem nya jobb i industrin tio ytterligare jobb.

– Industrin har många underleverantörer som också påverkas av att fler sysselsätts i slutföretaget, säger Peter Warda.

Viktigt att förstå sambanden

När fler får jobb påverkas också köpkraften eftersom arbetet ger lön som används för att äta middag, gå på bio, köpa en tröja eller ett par skor.

– Det är viktigt att man förstår de här sambanden och att företagen utgör den största inkomstkällan för att underhålla samhällsfunktioner i kommunen eller regionen. Vi vill ha en företagssektor som mår bra, mår den bra får vi mycket tillbaka. Man kan se det som en tårta som delas upp i olika delar, där en stor del går till skola, vård, omsorg och sociala funktioner. Ju bättre företagssektorn mår, desto större tårtbitar, säger Peter Warda.

Finns en motsatt effekt

Om företagssektorn inte mår bra, påverkar det också det övriga samhället. Om till exempel fem jobb försvinner inom industrin, innebär det att ytterligare tio arbetstillfällen försvinner hos leverantörer och underleverantörer.

– Därför ska man inte skapa dåliga förutsättningar för företagen för då försvinner mycket av utvecklingskapaciteten. Om företagssektorn krymper måste offentlig sektor också krympa, om man inte har goda besparingar, säger Peter Warda.

Vad betyder näringslivet för göteborgarna?

– Det betyder att göteborgarna så här långt har en fin arbetsmarknad med väldigt många lediga jobb. Det som långsiktigt kommer att vara bra för göteborgarna är de enorma investeringar som sker kring klimatomställningen nu och framåt, ingen tvekan om den saken! säger Patrik Andersson.