Arbetslösheten sjunker. Det fortsätter att gå bra för Göteborgsregionens näringsliv, det visar den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg.  Exporten är stark, arbetslösheten sjunker och besöksnäringen närmar sig normala nivåer.

Klicka på bilden för att läsa rapporten.

Läget är positivt hos näringslivet i Göteborgsregionen. Konjunkturindikatorn för tredje kvartalet 2021 visar på drygt 116 i index, vilket är samma rekordhöga nivå som förra kvartalet. Förutom att hemmamarknaden är stabil, är fortsatt stark tillväxt på Göteborgsregionens exportmarknader en huvudförklaring. Där är USA den viktigaste marknaden.

Ökad sysselsättning

Sysselsättningen har fortsatt öka inom både tjänste- och handelssektorn. Företagen vill anställa fler framöver. Det gäller även svenska bygg- och tillverkningsföretag nationellt, här saknas regionala siffror.

– Det ger en stark indikation på att samma trend gäller i Göteborgsregionen, vilket lokala besked bekräftar. Volvo Cars anställer till exempel omkring 200 personer i ett nytt helgskift, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Bättre arbetsmarknad

Antalet nyanmälda tillsvidareanställningar i Göteborgsregionen har ökat med 92 procent under augusti till oktober jämfört med samma period 2020.  Varslen ligger på fortsatt mycket låg nivå. Arbetslösheten fortsätter att sjunka i regionen. Mest minskar den bland utrikesfödda, men även bland ungdomar.

– Vi ser att arbetsmarknaden har återhämtat sig bra under senhösten. Dock står en stor grupp fortfarande utanför och matchning av kompetens är svår, framförallt bland utrikesfödda i regionen, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Besöksnäringen återhämtar sig

Besöksnäringen håller också på att återhämta sig. Antalet passagerare från Landvetter har ökat med 156 procent per månad under augusti till oktober jämfört med samma period 2020. Mängden gästnätter ökade med 71 procent på hotell, vandrarhem och campingar i regionen under det tredje kvartalet.

– Besöksnäringen verkar ha kommit igång bra, vilket är mycket glädjande, men har en bit kvar till ett normalläge. Den ökade smittspridningen och nya åtgärder för större sammankomster inomhus innebär tråkigt nog att denna hårt drabbade sektor fortsätter att prövas tufft, säger Henrik Einarsson.