Måltidsmöte på Västra Hisingen. Hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Det är EU:s mål för Europa år 2020, men hur ska Västra Hisingen göra för att nå dit? Den frågan diskuteras över en ekologisk måltid i Biskopsgården på tisdag.

– När man pratar om att ”leva hållbart” gör man det ofta ur antingen ekologiska, ekonomiska eller sociala aspekter, men sällan ur alla samtidigt. Det hoppas jag att vi kan göra på tisdag, säger Daniela Ölmunger, projektkoordinator för det EU-finansierade projektet Företagsamma Västra Hisingen.

Projektet, som delfinansieras av Bostads AB Poseidon och har Business Region Göteborg som samverkanspartner, erbjuder kostnadsfri, personlig vägledning åt dem som vill starta eget företag i stadsdelen. Vid årsskiftet tar projektet slut och nu siktar man vidare, för att utveckla Västra Hisingen enligt de mål som EU har satt upp med sikte på år 2020.

Goda idéer föds i mötet
– Därför har vi bjudit in några aktörer som ur ett brett perspektiv vill delta i arbetet med att uppfylla målen hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning. Hur gör vi här på Västra Hisingen för att ta oss dit? undrar Daniela Ölmunger.

Målen, som EU formulerar dem, är tämligen konkreta. Exempelvis strävar man efter att andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än tio procent, 75 procent av 20-64-åringarna ska arbeta och 20 procent av energin ska komma från förnybara energikällor. Något för deltagarna att bita i, under den ekologiska måltiden som bjuds.

– Det händer något särskilt spännande när människor med olika kunskap, perspektiv och bakgrund kommer samman för att diskutera, prata och debattera, säger Daniela Ölmunger.

Mötet äger rum den 8 april klockan 17.00 – 20.00 på BRG Business Center, Friskväderstorget 9.